ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

6 Μαΐ 2010

Πρακτικές Συμβουλές για την εκπόνηση Διπλωματικών Εργασιών


Του Χρ. Παναγιωτακόπουλου

Ανακτήθηκε από http://www.odl.gr/content/view/75/64/lang,el/

ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
• Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
• Μελέτη Διπλωματικών Εργασιών
• Μελέτη δημοσιευμένων άρθρων στο πεδίο της
ΑεξΑΕ
• Δημιουργία και τήρηση χρονοδιαγράμματος
ολοκλήρωσης εργασιών κάθε φάσης στην
εκπόνηση της εργασίας...

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ
• Γιατί δεν μπορεί και δεν πρέπει ο επιβλέπων να
καθοδηγήσει άμεσα τον υποψήφιο για να βρει
θέμα;
• Συζήτηση με επιβλέποντα – συνεχής
ανατροφοδότηση
• Καθορισμός ερευνητικών ερωτημάτων
πλήθος

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ
• Συνεργασία με επιβλέποντα – όχι αυτονόμηση
Ποσοτική ή ποιοτική έρευνα;
• Μέσο συλλογής δεδομένων
Τεκμηρίωση – εγκυρότητα – αξιοπιστία
Εξάρτηση από το υπό διερεύνηση θέμα
Βιβλιογραφία – έλεγχος για παρόμοια μέσα
Υπάρχουσες δυνατότητες
• Ερωτηματολόγιο – Συνέντευξη – Παρατήρηση
δείγμα – μέγεθος – διαστρωμάτωση – τρόπος λήψης

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
• Τι είδους ανάλυση θα πρέπει να κάνουμε;
Περιγραφικά στατιστικά (ποσοτική εμφάνιση
αποτελεσμάτων)
Επαγωγικά στατιστικά (αναδεικνύουν
επηρεασμούς και σχέσεις)
Ποια επαγωγικά στατιστικά θα
χρησιμοποιήσουμε;
Οφείλουμε να γνωρίζουμε στατιστική
ανάλυση;

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Συγγραφή εργασίας
Επιστημονικά πρότυπα ως προς τον τρόπο γραφής
Όχι γραφή σε πρώτο πρόσωπο - μάλλον σε τρίτο
πληθυντικό
Διάρθρωση
• Η Βιβλιογραφία
Παράθεση με βάση πρότυπα
• Παρουσίαση ευρημάτων
Γραφήματα & πίνακες
• Προβλήματα κατά τη διεξαγωγή της έρευνας
• Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Ευχαριστώ πολύ!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...