ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

30 Δεκ 2010

Αποτελέσματα κατάρτισης Μητρώου Αξιολογητών (Αριθμ. Πρωτ.: 192/9-10-2009 του ΕΦΕΠΑΕ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα κατάρτισης του μητρώου αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα – ΕΦΕΠΑΕ (Αρ.Πρωτ.1391, 29/12/2010)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...