ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

23 Ιουν 2011

Διοίκηση Σχολικών Μονάδων

Ανακτήθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου
Περιλαμβάνονται κείμενα των:

-Άνθης Κ. Χρήστος – Κακλαµάνης Κ. Θωµάς, Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
ηγετικών στελεχών στην Εκπαίδευση.

- Καζαντζής Χρήστος, Για ένα σχεδιασµό – Προγραµµατισµό της Εκπαιδευτικής µονάδας.

- Μαρίνος Ευστράτιος, Τα «µεσαία στελέχη» στην διοίκηση των σχολικών µονάδων. Ο
ξεχασµένος κρίκος.

- Σιαµάγκας Αθ. ∆ηµήτριος – Πάνου Π. Κωνσταντίνος, Ο Σχολικός Σύµβουλος
συνδιαµορφωτής στη νέα σχολική πραγµατικότητα.

- Σούλη Αλεξάνδρα, Η αναγκαιότητα διαµόρφωσης «Τοπικής» εσωτερικής πολιτικής από τις
Εκπαιδευτικές µονάδες-Παράµετροι και προϋποθέσεις.

- Τασούλα Βασιλική, ∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων σε εκπαιδευτικό λογαριασµό.
Προβλήµατα και αντιφάσεις της Ελληνικής Εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.

- Τζίφας Απόστολος, Ο ∆ιευθυντής στο σύγχρονο σχολείο.

Για να διαβάσετε τα σχετικά κείμενα πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...