ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

21 Ιουν 2011

Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα

T
ο Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) σε συνεργασία με τη Μονάδα Επιμόρφωσης, Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας και Αγωγής (Μ.Ε.Δ.Ε.Α.) του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει ετήσιο διαπανεπιστημιακό διαδικτυακό σεμινάριο ειδίκευσης στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα, διάρκειας 450 ωρών.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη όλων των ειδικεύσεων α/βάθμιας και β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:
1. Εκπαιδευτικούς Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης
2. Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
3. Υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
4. Σχολικούς Συμβούλους
5. Υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
6. Σε άλλους ενδιαφερόμενους

2. Διαδικασία συναντήσεων και διδασκαλιών των μαθημάτων του Σεμιναρίου συνοπτικά
...


Η διαδικασία συναντήσεων και οι ομάδες μαθημάτων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2011.

3. Χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα προκύψει και το οποίο θα ανακοινωθεί έγκαιρα. Η ημέρα διεξαγωγής των μαθημάτων θα είναι κάθε Τετάρτη, από τις 20.00 μέχρι τις 22:45, με 15λεπτο διάλειμμα από 21:20 μέχρι 21:35.

4. Οργάνωση και ερευνητική καθοδήγηση

Το σεμινάριο θα διαρκέσει 450 ώρες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

1. 120 ώρες διδασκαλίας
2. 55 ώρες για 1 υποχρεωτική εργασία παράλληλα με τους κύκλους μαθημάτων. Για το είδος της εργασίας θα ενημερωθείτε μετά τη δήλωσή σας. Ενδεικτική βιβλιογραφία για την εργασία, θα είναι διαθέσιμη σε ειδικό διαδικτυακό τόπο. 
3. 165 ώρες επιστημονικής ερευνητικής εργασίας σε συνεργασία με τους επιβλέποντες.
4. 110 ώρες πρακτικής άσκησης.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διδασκαλία, την καθοδήγηση στις εργασίες και την καθοδήγηση στην πρακτική άσκηση θα δοθούν μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.

5. Παροχές στους επιμορφούμενους

1. Οι επιμορφούμενοι, για την αμεσότερη πρόσβασή τους σε βιβλιογραφία, θα αποκτούν δωρεάν πρόσβαση ενός έτους στη Διεθνή Ηλεκτρονική Παιδαγωγική Βιβλιοθήκη (http://www.inpatras.com).
2. Βιβλία σχετικά με τα μαθήματα που θα διδαχθούν, τα οποία θα διανεμηθούν κατά την πρώτη επίσκεψη στην Πάτρα.
3. Σημειώσεις των διδασκόντων στα γνωστικά αντικείμενα τους, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτυακού τόπου του σεμιναρίου.
4. Τα πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: «Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα» που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα στις 9-11 Νοεμβρίου 2012 σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Επίσης στους επιμορφούμενους θα χορηγηθούν:
Φάκελος Σεμιναρίου
Πρόγραμμα σεμιναρίου
Βεβαίωση συμμετοχής στο Σεμινάριο

6. Τρόπος διεξαγωγής του Σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί ως εξής:.

1. Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθεί μία μονοήμερη συνάντηση όλων των επιμορφωτών και επιμορφούμενων στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου και θα γίνει ενημέρωση για τις διαδικασίες διεξαγωγής του σεμιναρίου. Η οριστική ημερομηνία διεξαγωγής της συνάντησης θα ανακοινωθεί μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2011.

2. Το υπόλοιπο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης (διαδικτυακά).

7. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η οικονομική συμμετοχή στο σεμινάριο ανέρχεται σε 500 €.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου 2011. Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν άμεσα για τη διαδικασία κατάθεσης της οικονομικής συμμετοχής σε λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και την οριστική ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου.

Παρακαλούμε οι επιμορφούμενοι να δηλώνουν απαραιτήτως:
· αριθμό κινητού τηλεφώνου
· πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και
· διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.

8. Απαιτήσεις συστήματος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου

· ταχύτητα ADSL τουλάχιστον 1 mbps
· ενημερωμένο FlashPlayer (τρέχουσα έκδοση)
· σετ ακουστικών (όχι ενσωματωμένα στον υπολογιστή)

9. Δηλώσεις Συμμετοχής

Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται online μέσω της ιστοσελίδας του ΚΕΔΕΚ στη διεύθυνση: www.kedek.gr μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2011.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η δήλωση συμμετοχής είναι δεσμευτική, με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αυτή συνεπάγεται. Επομένως, αν κάποιος δεν είναι βέβαιος για τη συμμετοχή του, παρακαλούμε να μην αποστείλει δήλωση συμμετοχής, για την αποφυγή προβλημάτων που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση του σεμιναρίου.

10. Έναρξη και λήξη του σεμιναρίου

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής. Το σεμινάριο θα λήξει στις 30 Μαΐου 2012, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει παραδοθεί η ερευνητική εργασία για να χορηγηθεί η βεβαίωση του σεμιναρίου.

11. Σεμινάριο και συμμετοχή στο 4ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Διαπολιτισμική Πραγματικότητα»

Όλοι οι επιμορφούμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν με την ερευνητική εργασία ως εισηγητές στο 4ο Διεθνές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα με 50% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής, εφόσον:
1. Η ερευνητική εργασία έχει εγκριθεί από τους επιβλέποντες μέχρι 30 Οκτωβρίου 2012.
2. Η ερευνητική εργασία που θα έχει εγκριθεί από τους επιβλέποντες θα σταλεί στην επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου και εφόσον εγκριθεί θα έχει ο επιμορφούμενος τη δυνατότητα συμμετοχής ως εισηγητής στο συνέδριο.
3. Οι ανακοινώσεις – εισηγήσεις των επιμορφούμενων που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα εκδοθούν στα επίσημα πρακτικά του συνεδρίου, τα οποία θα χορηγηθούν δωρεάν σε όλους τους επιμορφούμενους σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Μετά την κρίση της επιστημονικής επιτροπής, όλοι οι επιμορφούμενοι θα ενημερωθούν μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου 2012 για το αν θα συμπεριληφθεί η ανακοίνωσή τους στο κανονικό πρόγραμμα του συνεδρίου.

12. Οδηγίες για τη συγγραφή της ερευνητικής εργασίας με προοπτική παρουσίασής της στο συνέδριο

Οι ενδιαφερόμενοι εισηγητές θα πρέπει να στείλουν μέχρι την 1 Οκτωβρίου 2012:
1. Αίτηση συμμετοχής online στο www.kedek.gr (Απαραίτητα για όλους τους εισηγητές)
2. Ολόκληρο το κείμενο της ανακοίνωσής τους, έτοιμο προς δημοσίευση, σε ηλεκτρονική μορφή με e-mail, το οποίο δε θα ξεπερνά τις 7-8 σελίδες Α4 (μαζί με τη βιβλιογραφία και πίνακες) σε γραμματοσειρά: Times New Roman, 10 pt. διάστιχο μονό. Το αρχείο θα πρέπει να είναι σε μορφή Word, έκδοση 2003.
3. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να σταλούν με e-mail στη διεύθυνση d_synedrio@inpatra.gr 
4. Περίληψη στα αγγλικά και στα ελληνικά (7-8 σειρές έκαστη),
5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα μέχρι 7 γραμμές.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγγραφή των εισηγήσεων - ανακοινώσεων στο www.kedek.gr.

Κείμενα ανακοινώσεων που θα παραδοθούν μόνο σε έντυπη μορφή δε θα γίνουν αποδεκτά. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, δηλαδή να μην έχουν παρουσιαστεί ή δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ανακοινώσεις θα συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου μόνο εφόσον:
1. παρουσιαστούν κατά τις εργασίες του Συνεδρίου και
2. ο κάθε εισηγητής και συν-εισηγητής της κάθε ανακοίνωσης έχει καταβάλει το κόστος συμμετοχής.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος


Παντελής Γεωργογιάννης

Σημ. Διαχειριστή Ιστολογίου:
Ευχαριστώ το φίλο του blog Χρήστο για τη ενημέρωση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...