ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

20 Ιουλ 2011

Προκήρυξη 15 εκατ. ευρώ για απασχόληση επιστημονικού προσωπικού σε επιχειρήσεις

Από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τη νέα προκήρυξη με θέμα "Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης", με προϋπολογισμό 15 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία στις 15 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στόχος είναι η αξιοποίηση των νέων ερευνητών για την ανάπτυξη της χώρας, η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και η αύξηση της επαγγελματικής τους ένταξης μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις...


Η προκήρυξη απευθύνεται σε επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όλων των μεγεθών και κλάδων της οικονομίας. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις αμοιβές των ερευνητών/τριών και τεχνικών, καθώς και έμμεσες δαπάνες που σχετίζονται με το έργο (μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, αναλώσιμα, κ.ά.). Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.) και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας δεν είναι επιλέξιμα κόστη. Η επιχορήγηση καλύπτει το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ενώ το 30% καλύπτεται από την ίδια την επιχείρηση. Τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου 2015.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα, συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα: https://apps.gov.gr/minedu/employment/

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στους/στις κ.κ.:

Πολυτίμη Σακελλαρίου, Τηλ.: 210 7458125, Ε-mail: psak [at] gsrt.gr
Χριστίνα Μαργαρίτη, Τηλ.: 210 7458126, Ε-mail: cmarga@gsrt.gr
Αγγελος Κωστόπουλος, Τηλ.: 210 7458128, Ε-mail: akos@gsrt.gr
Κυριακή Νικοπούλου, Τηλ.: 210 7458129, Ε-mail: kiki@gsrt.gr

Για τεχνική υποστήριξη σε θέματα που αφορούν την πλατφόρμα υποβολής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: employment@minedu.gov.gr
Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση παρέχονται στην Πρόσκληση και στον Οδηγό Εφαρμογής της πράξης.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...