ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

21 Ιουλ 2011

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο μητρώο αξιόλογων διαγωνισμών της ΚτΠ Α.Ε.

Η
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ (ΚτΠ Α.Ε.) στα πλαίσια του ΕΣΠΑ προτίθεται να επικαιροποιήσει το Μητρώο Αξιολογητών διαγωνισμών για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη των Μητρώων της ΚτΠ Α.Ε. να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους στο Διαδικτυακό Τόπο της ΚτΠ Α.Ε. www.ktpae.gr και συγκεκριμένα σε αυτόν τον σύνδεσμο, μέχρι την 30η Ιουλίου 2011 ημέρα Σάββατο.

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν αποστέλλουν email στο registry@ktpae.gr.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Γεώργιος Καλαμαράς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...