ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

4 Ιουλ 2011

H Βελτιωτική Αξιολόγηση στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Τ
ων Αντώνη Λιοναράκη (Αναπληρωτής καθηγητής, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών ΕΑΠ) και Αδαμαντίας Σπανακά, (Καθηγήτρια-Σύμβουλος ΕΚΠ65 & Υποψήφια Μεταδιδάκτωρ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Υπότροφος Ι.Κ.Υ)

Περίληψη
Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι να αναδειχθεί η αναγκαιότητα για βελτιωτική αξιολόγηση στα τριτοβάθμια ιδρύματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Για το σκοπό αυτό περιγράφεται το πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας κι αξιολόγησης μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία, καταλήγοντας σε προτάσεις για την αξιολόγηση όπως θα έπρεπε να γίνεται στο Ε.Α.Π.

Abstract
Aim of this proposal is elected the necessity for formative evaluation in higher education institutions, such as in the Hellenic Open University. We describe the content of quality assurance and evaluation process through the international bibliography, leading to proposals for the evaluation in Hellenic Open University.

Στοιχεία δημοσίευσης:
Open Education - The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology
Volume 6, Number 1 & 2, 2010 Section one. © Open Education ISSN: 1791-9312

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...