ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

24 Σεπ 2011

Βασικές Αρχές Εκπαίδευσης Εργαζομένων

Ανακτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κύπρου

Έργο:
Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας
στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών.
Αρ.Συμβ.: CY2005/17/643.03.01.01

Μάθηση
Μάθηση ≠ Εκπαίδευση
• Φυσική και συνεχής ανάγκη
• Διά βίου
• Προέρχεται από τη συνεχή εμπειρία
• Προξενεί εκούσιες και σχεδόν μόνιμες αλλαγές στα
συναισθήματα και στα πρότυπα δράσης και σκέψης
• Η πραγματική μάθηση = απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της εργασίας, πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...