ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

23 Σεπ 2011

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θεωρίες και μοντέλα εκπαίδευσης ενηλίκων

Ανακτήθηκε από τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ 2006

Επιστημονική Ευθύνη - Συγγραφή Αναστάσιος Κοντάκος, Χρήστος Γκόβαρης

Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων μοντέλων
της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Όταν θα έχετε μελετήσει το κεφάλαιο, αυτό θα είστε σε θέση:
Να κατανοείτε το διαφορετικό ιδεολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο των μοντέλων
Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Να εφαρμόζετε κατά περίπτωση τις παιδαγωγικές αρχές των συγκεκριμένων
μοντέλων.

Έννοιες κλειδιά
Ψυχολογικά και ανθρωπολογικά μοντέλα
Μοντέλα εσωτερικής και εξωτερικής παρόρμησης
Φιλοσοφικά - Αναστοχαστικά Μοντέλα
Ανδραγωγική
Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευόμενων
Ενεργειακό Περιθώριο
Θεωρία επάρκειας
Μαθησιακή διεργασία
Μετασχηματιστική Μάθηση
Χειραφετική Μάθηση

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...