ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

17 Νοε 2011

Κριτήρια Αξιολόγησης Σχολικών Δικτυακών Τόπων- Προσδιορισμός Πλαισίου Ποιότητας

Των Δρ. Αλιβίζου Σοφού (Επ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ρόδος) και Αικατερίνης Αλεξοπούλου (Οικονομολόγος Εκπαιδευτικός, M.Sc., Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ρόδος)
Στο 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (πρακτικά συνεδρίου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη εστιάζει στους σχολικούς ιστοτόπους και ερευνά τα κριτήρια ποιότητας τους, όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στη διεθνή παιδαγωγική βιβλιογραφία. Πρόκειται για μια συγκριτική ερευνητική προσέγγιση μέσα από την οποία αναπτύσσεται ένα νέο εργαλείο διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης (Rubrics), το οποίο ονομάστηκε, “HETSI Sites” (Hellenic Evaluation Tool for School Internet Sites) λαμβάνοντας υπόψη τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία αξιολόγησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκπαιδευτική αξία του προτεινόμενου εργαλείου, έγκειται στην αποτελεσματικότερη και αντικειμενικότερη αξιολόγηση των Σχολικών Δικτυακών Τόπων, με στόχο την αυτοεκτίμηση και βελτίωση της παρεχόμενης ποιότητας τους. Το “HETSI Sites” δοκιμάστηκε πιλοτικά για την αξιολόγηση επιλεγμένων σχολικών δικτυακών τόπων και, αξιολογήθηκε βάσει της ποιοτικής, ερμηνευτικής προσέγγισης από 5 παράλληλες ομάδες για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των κριτηρίων.

Για να διαβάσετε ολόκληρητην εργασία των Σοφού και Αλεξοπούλου, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...