ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

24 Νοε 2011

Συνέδριο με θέμα "ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ»

Αθήνα, 4-6 Μαΐου, 2012ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Υποβολή προτάσεων: Έως 20 Δεκεμβρίου,2011
Υποβολή παρουσιάσεων: Έως 18 Απριλίου 2012

Στόχος
Η Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων οργανώνει Συνέδριο με κριτές και τίτλο «Καλές Πρακτικές Εκπαίδευσης Ενηλίκων».
Στόχος είναι να παρουσιαστούν, υπό μορφή βιωματικών εργαστηρίων, καλές πρακτικές εκπαίδευσης ενηλίκων (καινοτομικές, δημιουργικές, συμμετοχικές εκπαιδευτικές πρακτικές) ή και πρακτικές που αφορούν στις σχέσεις εκπαιδευτών- εκπαιδευομένων.
Προδιαγραφές...

Καθένα εργαστήριο θα διαρκεί δύο ώρες. Καθεμία παρουσίαση αναμένεται να περιέχει τόσο το πρακτικό, βιωματικό στοιχείο όσο και τη θεωρητική προσέγγιση επάνω στην οποία αυτό στηρίζεται. Είναι δυνατόν να παρουσιαστούν στο Συνέδριο καλές πρακτικές που έχουν παρουσιαστεί και σε άλλες εκδηλώσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Υποβολή προτάσεων
Η υποβολή έχει καταληκτική ημερομηνία την 20η Δεκεμβρίου 2011. Η πρόταση θα πρέπει να έχει 800-1000 λέξεις. Το μισό μέρος της πρότασης (400 περίπου λέξεις) θα πρέπει να περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση στην οποία βασίζεται το άλλο μισό, που θα περιγράφει τον τρόπο (τη μέθοδο) με τον/την οποίο/α θα διεξαχθεί το βιωματικό εργαστήριο. Κάθε πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από βιβλιογραφικές αναφορές. Παρακαλώ αποστέλλετε τις προτάσεις σας στο adulteduc2@gmail.comΕπιλογή των προτάσεων
Μετά τη διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων από τους κριτές, θα ανακοινωθούν την 6η Φεβρουαρίου 2012 οι προτάσεις οι προτάσεις που επιλέχθηκαν.
Υποβολή των παρουσιάσεων
Οι επιλεχθείσες προτάσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε παρουσιάσεις, δηλαδή κείμενα μmaximum 3500 λέξεων, τα οποία θα περιέχουν κατά το ήμισυ περίπου τη θεωρητική προσέγγιση στην οποία βασίζεται το άλλο ήμισυ της παρουσίασης, το οποίο θα περιγράφει τον τρόπο (τη μέθοδο) με τον/την οποίο/α θα διεξαχθεί το βιωματικό εργαστήριο. Κάθε παρουσίαση θα συνοδεύεται από βιβλιογραφικές αναφορές. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των παρουσιάσεων είναι η 18η Απριλίου, 2012.

Πληροφορίες : 2106012297 /6979724757Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...