ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

28 Ιαν 2012

Εκπαίδευση για την προώθηση των κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντες νέους ενήλικες, αναγκαία προϋπόθεση για τη δια βίου εκπαίδευση

Τ
ο εγχειρίδιο "Εκπαίδευση για την προώθηση των κοινωνικών και ατομικών δεξιοτήτων σε κοινωνικά μειονεκτούντες νέους ενήλικες, αναγκαία προϋπόθεση για τη δια βίου εκπαίδευση" εντάσσεται στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Πρόγραμμα PRO-SKILLS, 230054-CP-1-2006-1-LU-Grundtvig-G1, www.pro-skills.eu


Συγγραφείς:
Cristina Bergo - Ιταλία
István Bogdándi - Ουγγαρία
Uwe Ch. Fischer - Γερμανία
Eva Hegyiné Gombkötö - Ουγγαρία
Claudia Jung - Γερμανία
Matej Košir - Σλοβενία
Thérèse Michaelis - Λουξεμβούργο
Bernadette Morand-Aymon - Ελβετία
Dorothée Nägele - Γερμανία
Αγγελική Πασσά - Ελλάδα
Carlos Paulos - Λουξεμβούργο
Jan Ries - Γερμανία
Anne Salovaara - Φινλανδία

Πρόλογος
Ο αριθμός των ατόμων που προέρχονται από «δύσκολο» κοινωνικό υπόβαθρο, οι οποίοι είναι χωρίς καμία εκπαίδευση ή που μόνο με δυσκολία μπορούν να βρουν δουλειά ως πρώτο τους επάγγελμα, διαρκώς αυξάνει. Η εκπαίδευση ενηλίκων έχει την πρόθεση να παρέχει σ’ αυτά τα άτομα ευκαιρίες για ολοκληρωμένα σεμινάρια περαιτέρω εκπαίδευσης και ως εκ τούτου να μπορέσουν να βελτιώσουν τα προσόντα τους. Η εμπειρία και οι μελέτες από διαφορετικά μέρη της Ευρώπης δείχνουν ότι η εκπαίδευση ενηλίκων και οι προσφορές για δια βίου εκπαίδευση κατά κύριο λόγο, επιδιώκονται από άτομα που ήδη έχουν ένα συγκεκριμένο βαθμό εκπαίδευσης. Οι κοινωνικά μειονεκτούντες συγκεκριμένα, σπάνια βρίσκονται ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους ή ακόμα και αν βρίσκονται παρουσιάζουν δυσκολία στην επιτυχή περάτωση της εκπαίδευσής τους...

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο, πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...