ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

19 Μαρ 2012

Περίληψη εισήγησης στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Διδακτική της Πληροφορικής"

Η εισήγηση θα παρουσιαστεί στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής», που θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα 20-22 Απριλίου 2012.

Τίτλος εισήγησης
"Ευαισθητοποίηση Εκπαιδευόμενων Γονέων Στους Κινδύνους Του Διαδικτύου. Μια Μελέτη Περίπτωσης"

Συγγραφείς
Β. Σωτηρούδας1, Ι. Γαρίτσης2
1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
vsotirudas@hotmail.com
2 Δάσκαλος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
garitsis8@gmail.com

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας που περιγράφεται είναι, να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευόμενοι γονείς μέσω της πρόκλησης συναισθημάτων στους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση του διαδικτύου, προκειμένου να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της εκπαίδευσής τους για τη σωστή χρήση του. Μέσω ομαδικής εργασίας σε συνδυασμό με μία μελέτη περίπτωσης στην οποία ο εκπαιδευτής πραγματοποιεί ένα παιχνίδι ρόλων, προκαλείται η συναισθηματική φόρτιση των εκπαιδευομένων που λειτουργεί ως κίνητρο για την περαιτέρω εκπαίδευσή τους.
Λέξεις κλειδιά: διαδίκτυο, γονείς, ευαισθητοποίηση.

Abstract
The purpose of this project is to sensitize the trainees’ parents by causing feelings of the dangers posed by internet use, in order to recognize the necessity of their training for proper use. Through teamwork combined with a case study in which the instructor makes a role play, caused the emotion of learners which serves as an incentive to further their education.
Keywords: internet, parents, sensitization.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...