ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

27 Μαρ 2012

Ο αναστοχασµός ως µεταγνωστική διαδικασία κατά την πρακτική άσκηση των εκπαιδευτικών µε µικροδιδασκαλία: Η περίπτωση των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Του Δρ. Ιγνάτιου Καράμηνα, Εκπαιδευτικού ΠΕ70 (Δάσκαλος)

Από τα Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.),στο  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7-9 Μαΐου 2010


Περίληψη:
Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να αναδείξει τη σηµασία του αναστοχασµού ως µεταγνωστικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης µε µικροδιδασκαλία των υποψήφιων εκπαιδευτικών του Ετήσιου Προγράµµατος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Ο αναστοχασµός της διδακτικής πράξης είναι µια σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία στην οποία εµπλέκονται όλες οι προϋπάρχουσες έννοιες για τη µάθηση αλλά και οι υποκειµενικές εµπειρίες κάθε εκπαιδευόµενου. Υπό την έννοια αυτή αποτελεί µια µεταγνωστική διαδικασία καθώς ανατροφοδοτεί την εκπαιδευτική πράξη και καθοδηγεί τις σκέψεις και κατ’ επέκταση τις διδακτικές ενέργειες των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Η θεωρητική επεξεργασία του εν λόγω θέµατος συµπληρώνεται µε την διερεύνηση των απόψεων των σπουδαστών του ΕΠΠΑΙΚ σχετικά µε τον αναστοχασµό κατά την πρακτική τους άσκηση µε µικροδιδασκαλία. Η εν λόγω διερεύνηση δείχνει ότι οι σπουδαστές του ΕΠΠΑΙΚ αντιλαµβάνονται και αναδεικνύουν σε υψηλό βαθµό τη σηµασία του αναστοχασµού σε κάθε φάση της διδακτικής πράξης κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης µε µικροδιδασκαλία.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εισήγηση του Ιγνάτιου Καράμηνα, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...