ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

22 Μαΐ 2012

Η  Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση (Σ.Ε.Κ.) στην  Ελλάδα. Ποιότητα και αξιολόγηση

Τ
ης Μαρία Δόκου, Χημικός, Χημικός Μηχανικός, Απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Μ.Δ.Ε. Σπουδές στην Εκπαίδευση, Προϊσταμένη Τμήματος στο Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.


1. Οι έννοιες της δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης Η  εισήγηση αυτή υπάγεται στο θεματικό άξονα  της μάθησης και ειδικότερα  της δια βίου μάθησης. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να διαχωριστεί ο όρος μάθηση από τον όρο εκπαίδευση. Όλες οι μορφές εκπαίδευσης πρέπει να περιέχουν μάθηση, ενώ η μάθηση δεν είναι πάντοτε  εκπαίδευση. Η μάθηση  είναι τμήμα  της  διεργασίας  της  ζωής  και είναι τόσο φυσικό φαινόμενο όσο και η  αναπνοή. Είναι η  συνεχής  διεργασία προσαρμογής  στις  διάφορες  αλλαγές  που  όλοι αντιμετωπίζουμε  μέσα  από τις εμπειρίες  της ζωής  μας, όταν  π.χ. αναλαμβάνουμε  νέους κοινωνικούς  ρόλους ως εργαζόμενοι, ως οικογενειάρχες, ως γονείς, όταν  ανταποκρινόμαστε  στις μεταβαλλόμενες  απαιτήσεις  των επαγγελμάτων μας, όταν συντελούνται μεταβολές στα  προσωπικά μας  ενδιαφέροντα.  Η  ανάγκη να  μαθαίνουμε, ως  μέρος  της προσωπικής  μας  ανάπτυξης  με  στόχο την  αυτοεκπλήρωσή  μας  αποτελεί μείζονος σημασία στοιχείο των δια βίου μαθησιακών δραστηριοτήτων.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Μαρίας Δόκου, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάκτησης:

Ένωση Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δημόσιας Διοίκησης & Toπικής Αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...