ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

27 Αυγ 2012

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Δελτίο Τύπου
Κωδ. Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ: 11966-08

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης EUROTraining A.E  στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, και ειδικότερα της Πράξης 2 «Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», Άξονας προτεραιότητας 08 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» με αριθμ. Έγκρισης 2.12631/5.6752/17-5-2012  πρόκειται να υλοποιήσει δύο προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων  στη Θεσσαλονίκη, συγρηματοδοτούμενα  από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ-ΤΥΠΟΣ 3»
Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης έχει διάρκεια 100 ώρες και περιλαμβάνει έκαστο 50 ώρες αυτοεκπαίδευση στους χώρους του ΚΕΚ. Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας των προγραμμάτων θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά σε εξετάσεις πιστοποίησης για την απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος «Κey Cert  IT Basic Plus» του φορέα πιστοποίησης Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις ‘’KeyCert’’.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
ü Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ , απόφοιτοι: Υποχρεωτικής- Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Απόφοιτοι ΙΕΚ- ΑΕΙ- ΤΕΙ.
Το εκπαιδευτικό επίδομα των καταρτιζομένων είναι 2 ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης  και 3 ευρώ  για άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης καλύπτεται από τα προγράμμματα  για όλους τους συμμετέχοντες και οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις αίθουσες πληροφορικής του ΚΕΚ EUROTraining Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση μέχρι τις 14/9/2012. Περισσότερες πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων και τα δικαιολογητικά συμμετοχής:
ΚΕΚ EUROTraining: Χ. Πίψου 9, 2ος όροφος,  Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 508410.
Ώρες επικοινωνίας: 09:00-16:00, Υπεύθυνη επικοινωνίας: Παπαδοπούλου Έφη
Email: kek@eurotraining.gr, www:eurotraining.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...