ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

27 Σεπ 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ευρωπαϊκή Κοινότητα Εκπαιδευτικών & Ερευνητών Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας


Ε
κ μέρους της διακρατικής κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού έργου «NEST» που έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή κοινότητα εκπαιδευτικών και ερευνητών της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, καλούμε συλλογικά όργανα αλλά και μεμονωμένα άτομα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο ως εκπαιδευτές, παιδαγωγοί, ερευνητές, ακαδημαϊκοί, διαμορφωτές πολιτικών, κι έχουν να επιδείξουν σχετική εμπειρία, να εμπλακούν ως μέλη της ελληνικής ομάδας εστίασης (εμπειρογνώμονες), μέρος της ευρωπαϊκής κοινότητας, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών και τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας που θα βελτιστοποιήσουν την ανάπτυξη και το συντονισμό πρωτοβουλιών στην προσχολική εκπαίδευση και την ερευνητική κοινότητα.


Το πλέγμα της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων όλων των τυπικών και άτυπων μορφών παροχής υπηρεσιών, χαρακτηρίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από έντονο βαθμό διαφοροποίησης και ποικιλίας πρακτικών, με ασαφή όρια μεταξύ των πλαισίων της κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης και του εκπαιδευτικού συστήματος. Στην παρούσα φάση απουσιάζουν τόσο ένα σαφές πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών, όσο και ένα ομοιογενές σύστημα αναλυτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικές κοινότητες στην Ευρώπη να βρίσκονται σε καθεστώς απομόνωσης...


Για τους λόγους αυτούς η κοινοπραξία του ευρωπαϊκού έργου NEST στοχεύει στη συγκρότηση μιας ευρωπαϊκής κοινότητας, ενός ευρωπαϊκού δικτύου, που θα αποτελέσει τον καταλύτη για την ανάπτυξη και το συντονισμό πρωτοβουλιών στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας επιδιώκοντας:

την έξοδο από την απομόνωση με τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ οργανισμών, επαγγελματιών και απασχολούμενων στο χώρο τη συγκέντρωση εκπαιδευτικών πρακτικών για τους εκπαιδευτές της προσχολικής ηλικίας τη συγκριτική αξιοποίηση, ανάδειξη και προβολή υλικού και μελετών με απώτερο σκοπό την ευαισθητοποίηση των κέντρων λήψης αποφάσεων και των διαμορφωτών πολιτικής, καθώς και την ουσιαστική εμπλοκή τους στις διεργασίες

Η εκπαίδευση του απασχολούμενου προσωπικού στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον του συγκεκριμένου τομέα. Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών περνά μέσα από την κατάλληλη προετοιμασία εκπαιδευτών και φροντιστών, ώστε να συμβάλλουν στην κοινωνική, γνωσιακή και συναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων. Η πρωτοβουλία «NEST» επιδιώκει τη βελτιστοποίηση των όρων πρόσβασης στο σώμα της πληροφορίας, των εκπαιδευτικών ευκαιριών και των καλών πρακτικών για τους απασχολούμενους στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης και την ερευνητική κοινότητα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να είστε ένα από τα μέλη της ελληνική ομάδας εστίασης (εμπειρογνωμόνων), παρακαλούμε κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής  επισημαίνοντας τα ειδικότερα ενδιαφέροντά σας και την εμπειρία σας.

Τα μέλη της ομάδας θα συμμετέχουν σε μια αρχική φυσική συνάντηση, καθώς και σε επαναληπτικές φυσικές συναντήσεις ανά εξάμηνο, μέχρι το πέρας του έργου το Νοέμβριο του 2015. Επίσης, προβλέπονται ενδιάμεσες συναντήσεις μέσω skype. Οι ημερομηνίες των συναντήσεων θα καθορισθούν κατόπιν συνεννόησης όταν συγκροτηθεί η τελική σύνθεση της ομάδας εστίασης. Ο συντονιστής του ελληνικού δικτύου θα επιλέξει έναν επικεφαλής για την ομάδα εστίασης ο οποίος σε συνεργασία με τον συντονιστή θα έχει ενδεικτικά τα εξής καθήκοντα:

Σύνταξη περιοδικών, περιληπτικών αναφορών στα Αγγλικά σχετικά με το περιεχόμενο των φυσικών συναντήσεων των ομάδων, όσο και των διαδικτυακών (skype, online forum κλπ). Έλεγχο της προόδου των εργασιών της ομάδας

Ο επικεφαλής κάθε ομάδας εκπροσωπεί την ομάδα εστίασης και φροντίζει για τη διάχυση των εργασιών και των αποτελεσμάτων της στα Αγγλικά, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά ευρύτερα ακροατήρια.

Ο αριθμός των μελών της ομάδας θα είναι περιορισμένος και θα αποτελούν μέλη του ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου NEST. Για όλα τα μέλη προβλέπεται η έκδοση πιστοποιητικού συμμετοχής στο ευρωπαϊκό δίκτυο.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.

Ευελπιστούμε ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να έχουμε μια ενδιαφέρουσα και αποδοτική
συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Κυριάκος Λίγκας
Συντονιστής του ελληνικού δικτύου
Μίλητος Αναδυόμενες Τεχνολογίες & Υπηρεσίες

Λίγα λόγια για το έργο
Το ευρωπαϊκό έργο «NEST» (Network of Staff and Teachers in Childcare Services) στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου εκπαιδευτικών και ερευνητών στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα. Δεδομένης της απουσίας κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς στο πεδίο της παιδικής φροντίδας, καθώς και της διασποράς και απομόνωσης των εθνικών συστημάτων, το δίκτυο θα συμβάλει στη δημιουργία κοινών σημείων αναφοράς και δράσης, καθώς και στη συγκρότηση μόνιμων μηχανισμών συνέργειας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια του Προγράμματος για τη Δια Βίου Μάθηση (LLP 2007-2013, Comenius).


Η διακρατική κοινοπραξία του έργου «NEST» αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Innovation in Learning Institute, Friedrich Alexander University, Erlangen – Nürnberg,
Germany / Thomas Kretschmer , Thomas.Kretschmer@fim.uni-erlangen.de (Co-
ordinator)

Militos Emerging Technologies, Athens, Greece
George Drogoudis, drogoudis@militos.org

University of Macerata, Macerata, Italy
Laura Fedeli, laura.fedeli@unimc.it

Amitié Research Center, Bologna, Italy
Svenja Pokorny, spokorny@amitie.it

Scienter Espana, Granada, Spain
Begona Arenas, barenas@scienter.es

AMEI WAECE – World Association of Early Childhood Educators, Madrid, Spain
Elvira Sanchez Igual, comunicacion@waecemail.org

IPAK Institute for Symbolic Analysis and Development of Information Technologies,
Velenje, Slovenia / Vojko Strahovnik, vojko.strahovnik@gmail.com

EDUCODE National Center for Professional Development in Education, Tampere,
Finland / Marko Lahtinen, marko.lahtinen@educode.fi

European Distance and E-Learning Network - EDEN, Milton Keyes, United Kingdom
Eva Szalma, szalma@eden-online.org

Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
Denes Zarka, zarkakis@edu-inno.bme.hu

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Πρόγραμμα για την Διά Βίου Μάθηση (LLP, Comenius)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...