ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

20 Νοε 2012

Δια Βίου Εκπαίδευση: Μια Πραγματικότητα Για Όλους


Των Ι. Πανάρετου και Αθ. Κορώνη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Περίληψη
2. Εισαγωγή
3. Τάσεις και Μεταβολές της Κοινωνίας και Οικονοµίας σε
    Κράτη-Μέλη του ΟΟΣΑ
4. Σκοποί, Εµπόδια και Στρατηγική για την Υλοποίηση της
    ∆ια Βίου Εκπαίδευσης για Όλους
5. Οι Βάσεις για την ∆ια Βίου Εκπαίδευση
6. Από το Σχολείο στην Εργασία: Η Αξία της Εκπαίδευσης
    και η ∆ια Βίου Μάθηση
7. Εκπαιδευτική Αυτονοµία και Κυβερνητική Συµµετοχή
8. Στόχοι και Κριτήρια της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης
9. Εκπαιδευτικοί Πόροι και Σωστή Εκµετάλλευση Αυτών
10. Τρόποι Χρηµατοδότησης της ∆ια Βίου Εκπαίδευσης
11. Γενικά Συµπεράσµατα
12. Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της μελέτης, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...