10 Δεκ 2012

Knowledge mining technology


T
he Ultimate Research Assistant is an advanced Internet knowledge mining technology. To use this tool, simply type in the name of a topic and click the Generate Research Report button. The tool will perform research on your topic and generate a concise research report summarizing your topic.


Το Ultimate Research Assistant είναι μια προηγμένη τεχνολογία εξόρυξης γνωσιακών στοιχείων του Internet. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το εργαλείο, απλά πληκτρολογήστε το όνομα του θέματος και κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Έρευνας Έκθεσης. Το εργαλείο θα εκτελέσει την έρευνα σχετικά με το θέμα σας και θα δημιουργήσει μια συνοπτική έκθεση που συνοψίζει την έρευνα για το θέμα σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο εξόρυξης, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...