12 Δεκ 2012

Εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου eTrees


Η
ΠΡΟΜΕΑ (Εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης) διοργάνωσε στην Αθήνα την εναρκτήρια συνάντηση του ερευνητικού έργου eTrees, στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2012, με τη συμμετοχή 14 αντιπροσώπων από έξι συμμετέχοντες εταίρους στην κοινοπραξία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του προγράμματος Lifelong Learning Programme, και έχει διάρκεια δύο ετών (Νοέμβριος 2012 – Οκτώβριος 2014).


Ο στόχος του έργου είναι διττός:...
Ανάπτυξη μίας διαδικτυακής υπηρεσίας που θα φιλοξενεί ηλεκτρονικά παιχνίδια μάθησης για την εξάσκηση, αξιολόγηση και βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων που απαιτούνται στο χώρο εργασίας.
· Ανάπτυξη μιας αντίστοιχης μεθοδολογίας που θα επιτρέπει σε εκπαιδευτές, οργανισμούς και επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα αποτελέσματα του έργου...
Το έργο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση εργαζομένων στο χρηματοπιστωτικό τομέα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τις απαιτήσεις υπαλλήλων από τον ευρύτερο χώρο της παροχής υπηρεσιών.

Τι περιλαμβάνει το eTrees;

· Ανάπτυξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
· Εκπόνηση μελετών και διοργάνωση focus groups (συναντήσεις ομάδων εστίασης).
· Κατάρτιση μεθοδολογιών εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικών παιχνιδιών.
· Ανάπτυξη εργαλείων συγγραφής ιστοριών για εκπαιδευτές.
· Διεξαγωγή συνεδριών υβριδικής μάθησης, συνεδριών, εργαστηρίων και εκδηλώσεων.

ΠΡΟΜΕΑ (Εταιρεία Προαγωγής Μεθοδολογιών Έρευνας και Ανάπτυξης)
Κωστή Παλαμά 28, Νέο Ψυχικό, 15451
Τηλ.: 210-6420440, Fax: 210-6729216


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...