4 Φεβ 2013

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού


Του Αντώνη Λιοναράκη
Αν/τη Καθηγητή στο ΕΑΠ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ορισµένα από τα πιο σηµαντικά θέµατα στην εφαρµογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι ο σχεδιασµός και η παραγωγή του εκπαιδευτικού / διδακτικού υλικού. Η ιδιαιτερότητα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όσον αφορά το εκπαιδευτικό / διδακτικό υλικό, είναι ότι αυτό αποτελεί το κύριο µοχλό της διαδικασίας της διδασκαλίας. Αν στο συµβατικό σύστηµα εκπαίδευσης αυτός που διδάσκει είναι ο διδάσκοντας και το εκπαιδευτικό υλικό υποστηρίζει το έργο του, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση αυτός που διδάσκει είναι το διδακτικό υλικό. Ο διδάσκοντας υποστηρίζει το διδακτικό υλικό µέσα από µία διαδικασία αλληλοσυµπλήρωσης του έργου και ενθαρρύνει τη διαδικασία της µάθησης των σπουδαστών. Ο βαθµός ενθάρρυνσης εξαρτάται κάθε φορά από την προσωπικότητα και την υπόσταση του διδάσκοντα και ασφαλώς από τον σπουδαστή που αντιµετωπίζει πολλών µορφών προβλήµατα.
Η θέση αυτή τονίζει την ιδιαιτερότητα και τη σηµασία που έχει το διδακτικό υλικό οποιασδήποτε µορφής σε ένα σύστηµα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι αυτονόητο ότι η ποιοτική διάσταση του διδακτικού υλικού και οι προϋποθέσεις που ακολουθεί, ως προς τις ανάγκες των σπουδαστών, ορίζουν την αποτελεσµατικότητά του και συγχρόνως το καθιστούν ένα καλό ή κακό εκπαιδευτικό πεδίο πηγών και επεξεργασίας της πληροφορίας. Η αλληλεπίδραση µεταξύ διδάσκοντος και διδασκοµένων που είναι πάγια αρχή της συµβατικής εκπαίδευσης, στις µορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µεταβάλλεται ως βασικότατη προϋπόθεση µεταξύ του διδακτικού υλικού και των διδασκοµένων. Οι παιδαγωγικοί παράµετροι και η µεθοδολογία ακολουθούν έναν αριθµό από δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζουν βήµα προς βήµα το ζητούµενο ποιοτικό τελικό προϊόν. Οι διάφορες θεωρίες µάθησης και η εµπειρική διάσταση, ταυτόχρονα µε το επιλεγµένο µαθησιακό υλικό και τον τρόπο που υλοποιείται και λειτουργεί στη πράξη, είναι σηµαδιακές για µία ποιοτική προσέγγιση δηµιουργίας εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο του Αντώνη Λιοναράκη, πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...