ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

23 Απρ 2013

Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις


Της Μαρίας Βαϊνά
Καθηγήτρια ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

«ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ:
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ»
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ»
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ (30 διδακτικές ώρες = 15 δίωρα)

Διδακτικοί νεωτερισμοί και ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Διδακτικές προσεγγίσεις με νέες τεχνολογίες. Η αξιοποίηση των σύγχρονων παιδαγωγικών κατευθύνσεων στο σχεδιασμό της διδασκαλίας. Ευέλικτα διδακτικά σχήματα, ευέλικτα Σχέδια Διδασκαλίας, αξιοποίηση εξωσχολικών εστιών μάθησης. Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι (ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, διδασκαλία με ομάδες δύο ατόμων, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με βάση την εσωτερική διαφοροποίηση του μαθήματος, διδασκαλία με τη μέθοδο σχεδίου δράσης / project, διδασκαλία με βάση τη διερευνητική διαδικασία, διδασκαλία με τη μέθοδο της ανακάλυψης, διδασκαλία με βάση την ερμηνευτική μέθοδο, επιτόπια διδασκαλία, διδασκαλία προσανατολισμένη στην επίλυση του προβλήματος, διδασκαλία με μοντελοποίηση, διδασκαλία από ομάδα εκπαιδευτικών / team teaching, διδασκαλία με βάση την ανάπτυξη από τους μαθητές Ατομικού Φακέλου του αθήματος, καταιγισμός ιδεών, κτλ.) Η διδασκαλία ως δημιουργία. Η διδακτική ελευθερία του εκπαιδευτικού. Σύνδεση διδακτικών μεθόδων. Διερεύνηση των διδακτικών στόχων μιας διδασκαλίας πέραν των γνωστικών προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας της δημιουργικότητας, της κριτικής ικανότητας, του ομαδικού πνεύματος, της αναγνώρισης αξιών, της απόκτησης στάσεων κτλ. Σχεδιασμός και οργάνωση σχολικών projects, καθώς και εξωσχολικών διδακτικών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με τα περιεχόμενα του Α.Π. Χρησιμοποίηση της τεχνολογίας προσομοίωσης στη διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων...

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κείμενο της θεματικής ενότητας, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...