ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

24 Απρ 2013

Οδηγός Σύνταξης Μελετών Περιπτώσεων


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΨΙΛΟΝ» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

Την ευθύνη της σύνταξης του Οδηγού που έχετε στα χέρια σας, είχε ο οικονοµολόγος Γιάννης Καζάκος, µέλος της Κεντρικής Οµάδας Έργου του Προγράµµατος ΕΨΙΛΟΝ.
Καθηγητής Ιωσήφ Χασσίδ
Επιστηµονικός Υπεύθυνος Προγράµµατος ΕΨΙΛΟΝ

Οι Μελέτες Περιπτώσεων (Case Studies) αποτελούν αποτελεσµατικό εκπαιδευτικό εργαλείο όταν στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος και του εκπαιδευτή είναι να παρουσιάσει στους µαθητές – σπουδαστές του, πώς η πραγµατική ζωή µιας επιχείρησης συγκλίνει η αποκλίνει απ’ ότι η θεωρία προτείνει και πώς εξηγούνται κάθε φορά οι τυχόν αποκλίσεις. Μέσα από την πραγµατική «ιστορία» µιας συγκεκριµένης επιχείρησης, αναδεικνύεται η σηµασία των «επιχειρηµατικών ιδιαιτεροτήτων», το πώς οι επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν συγκεκριµένα καθηµερινά η πιο µόνιµα προβλήµατα. Και, µε το υπόβαθρο αυτό, εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι µπορούν να αναπτύξουν έναν διάλογο και έναν προβληµατισµό που συµπληρώνει µε «προστιθέµενη αξία» την υπόλοιπη εκπαιδευτική διαδικασία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
...

1. Γιατί γίνονται οι µελέτες περιπτώσεων
2. Πως σχεδιάζεται µια µελέτη περίπτωσης
3. Εκπόνηση µιας µελέτης περίπτωσης
4. Η συγγραφή µιας µελέτης περίπτωσης
5. Από τι εξαρτάται η επιτυχία µιας µελέτης περίπτωσης
6. Οι µελέτες περίπτωσης ως εργαλεία εκπαίδευσης
7. ∆ιδασκαλία των µελετών περιπτώσεων στο σχολείο
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Για να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...