ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

27 Μαΐ 2013

"Νέος Γραµµατισµός": ψηφιακό χάσµα και δεξιότητες οµαδοκεντρικής εργασίας - η συστηµική προσέγγιση ως µέθοδος ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των δηµοσίων υπαλλήλων


Τελική εργασία της Αργυρής Αποστολίδου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας ΔιοίκησηςΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία µας επιχειρεί να δείξει τις ευνοϊκές επιδράσεις και τη συµβολή που µπορεί να έχει η συστηµική προσέγγιση στην ευαισθητοποίηση και την απόκτηση ψηφιακού εγγραµµατισµού από το προσωπικό της διοίκησης, όπως απαιτεί το νέο τοπίο της ηλεκτρονικής διοίκησης. Η οργανωτική αλλαγή είναι η πιο δύσκολη µορφή οργανωτικής παρέµβασης και στο πλαίσιο του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού η διοίκηση πρέπει να στηρίξει µε οργανωµένα προγράµµατα επιµόρφωσης την επαγγελµατική ανάπτυξη του προσωπικού της. Τα προγράµµατα αυτά κρίνουµε ότι πρέπει να έχουν οµαδοσυνεργατική µορφή, διότι οι συνεργατικές δεξιότητες και στάσεις που αναπτύσσονται αποτελούν ιδιαίτερα επιθυµητά στοιχεία για τα σύγχρονα εργασιακά πλαίσια. Προτείνεται ο τρόπος εκπαίδευσης να επηρεάσει την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά παράλληλα και στο συλλογικό, οµαδικό τρόπο δουλειάς. Άλλως θα αποτελούσε λογικό ανακόλουθο, αν η εκπαίδευση για απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων ακολουθούσε παραδοσιακά και ανεπαρκή πλέον µοντέλα εκπαίδευσης.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Αργυρής Αποστολίδου...

κάντε κλικ εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...