ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

6 Ιουν 2013

Η ηλεκτρονική μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων


Α
πό τους Αικατερίνη Μοσχούς, Προϊστάμενη της δομής ΚΕΕ Δωδεκανήσου Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων; Χαράλαμπος Συργιάννης, Εκπαιδευτικός-Υπεύθυνος Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Εκπαιδευτής Ενηλίκων-Τέως Περιφερειακός Αξιολογητής Ποιότητας ΚΕΕ Ν. Αιγαίου Μεταπτυχιακός φοιτητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο; Χριστίνα Κουμνάκη, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων; Ιωάννης Δραγούμης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων; Νικόλαος Τζιώρας, Εκπαιδευτής Ενηλίκων;n Κωνσταντίνος Καμπάνης, Εκπαιδευτής Ενηλίκων


1.Ο ρόλος της ηλεκτρονικής μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία

Ηλεκτρονική μάθηση είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος μαθαίνει – εκπαιδεύεται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων και κυρίως ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ευρέως διαδεδομένος είναι ο διεθνής όρος e-learning για την ηλεκτρονική μάθηση. H εκπαίδευση με αυτή την διαδικασία μπορεί να χωριστεί σε εκπαίδευση με σύνδεση (online) και εκπαίδευση χωρίς σύνδεση (offline). Ηλεκτρονική μάθηση με σύνδεση είναι η προβολή εκπαιδευτικού υλικού μέσω Ίντερνετ (από κάποιο δικτυακό τόπο) ενώ ηλεκτρονική μάθηση χωρίς σύνδεση είναι η προβολή εκπαιδευτικού υλικού αποθηκευμένου στον υπολογιστή μας, εκπαιδευτικά cdrom κ.τ.λ.
Η αλματώδης ανάπτυξη των δικτύων και των τηλεπικοινωνιών την τελευταία δεκαετία έχουν ανοίξει καινούριους ορίζοντες και έχουν προσφέρει καινούριες δυνατότητες. Τα δίκτυα υπολογιστών έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις και προσφέρουν καινούριους τρόπους επικοινωνίας.
Δεδομένου ότι η νέα οικονομία απαιτεί όλο και περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν νέα γνώση και δεξιότητες κατά τρόπο έγκυρο και αποτελεσματικό, η πρόοδος των τεχνολογιών υπολογιστών και δικτύων παρέχει διαφορετικά μέσα να υποστηριχθεί η εκμάθηση με έναν προσωποποιημένο, εύκαμπτο, φορητό, και κατόπιν παραγγελίας τρόπο.

Για να κατεβάσετε ολόκληρη την εργασία του συνεδρίου...
πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...