ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

17 Ιουν 2013

Το Βιβλίο SAGE δια εκπαιδευτές τρίτης ηλικίας και διευκολυντές μάθησης


Των Regina Egger, Elisabeth Huber, Christina Kunter, Kinga Melinda Mikle, Maria Costa Pau, Gerd Zimmer

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΛΕΙΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

SAGE - Senior citizens participate in creating their lives
www.sage-eu.com

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Τα άτομα της τρίτης ηλικίας έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τη ζωή τους. Η συμμετοχή των ηλικιωμένων είναι προς όφελος αυτής της μεγάλης τάξης του πληθυσμού γιατί θα μπορούν να επηρεάζουν αποφάσεις αλλά και γιατί η συμμετοχή τους θα βοηθήσειτις κοινότητες να κάνουν χρήση των πιστώσεων για την τρίτη ηλικία με πιο ορθολογιστικό τρόπο. Ο διευκολυντής μάθησης είναιτο πρόσωπο που θα κινητοποιήσειτα άτομα να συμμετάσχουν στη διαδικασία συμμετοχής στην κοινωνία. Αυτό οδηγεί σε δημοκρατικές αποφάσεις με επίκεντρο τις συνεργασίες κάθε είδους για κοινωνικό προγραμματισμό στις κοινότητες. Ο διευκoλυντής είναι δεξιοτέχνης στην διεύθυνση ομάδων και εργαστηρίων, χρησιμοποιεί αποδοτικές τεχνικές διεύθυνσης προγραμμάτων. Ο διευκoλυντής είναι επίσης καλά ενημερωμένος για θέματα τρίτης ηλικίας όπως επίσης καιτα ψυχολογικά προβλήματα της τρίτης ηλικίας. Το πρόγραμμα SAGE δίνει στους συμμετέχοντας χρήσιμες τεχνικές για κινητοποίηση των ηλικιωμένων ώστε να σχεδιάσουν και να διαμορφώσουν το μέλλον τους. Το βιβλίο SAGE επομένως μας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σειράς μαθημάτων SAGE, πληροφορίες, υλικό, στατιστικά δεδομένα κ.τ.λ. για τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να διδάξουν το πρόγραμμα SAGE, στους διευκολυντές της μάθησης.

Το βιβλίο αποτελείται από 5 μέρη:Το εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές
• Το module για την Γεροντολογία
• To module για την επικοινωνία
• Μέθοδοι συμμετοχής
• ∆ιεύθυνση προγραμμάτων

Για να κατεβάσετε ολόκληρο το βιβλίο, πατήστε εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
Η Σελίδα του προγράμματος SAGE


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...