ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

5 Ιουλ 2013

Η εκπαίδευση με μια ματιά 2013. Δείκτες ΟΟΣΑ


Π
ερίληψη στα ελληνικά

Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες εν μέσω κρίσης
Κατά το διάστημα 2008‑2011 τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν απότομα στην πλειονότητα των χωρών που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση του 2013 της έκθεσης «Η εκπαίδευση με μια ματιά», και παρέμειναν υψηλά έκτοτε. Η ανεργία και η υποαπασχόληση έπληξαν ιδιαίτερα σκληρά τους νέους ως συνέπεια της παγκόσμιας ύφεσης. Το 2011 το μέσο ποσοστό των νέων ηλικίας 15‑29 ετών που δεν εργάζονταν, δε σπούδαζαν και δε συμμετείχαν σε πρόγραμμα κατάρτισης (NEET) στις χώρες του ΟΟΣΑ ανερχόταν στο 16%• επιπλέον, το 20% των νέων ηλικίας 25‑29 ετών κατατάσσονταν στην ομάδα των ΝΕΕΤ. Σε μερικές χώρες τα ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα, καθώς περισσότερα από ένα στα τρία άτομα ηλικίας 25‑29 ετών ούτε σπουδάζουν ούτε εργάζονται (Δείκτης C5). Αυτοί οι νέοι άνθρωποι πληρώνουν ένα πολύ υψηλό τίμημα για την κρίση, για την οποία δεν ευθύνονται και η οποία θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες στις δεξιότητές τους, το εργασιακό τους ηθικό και την κοινωνική τους ένταξη.


Education at a Glance 2013 (Summary in Greek) | OECD Free preview | Powered by Keepeek Digital Asset Management Solution


Για να διαβάσετε ολόκληρη την περίληψη, κάντε κλικ εδώ

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση...

κάντε κλικ εδώ

Πηγή:
OECD (2013), Education at a Glance 2013: OECD Indicators, OECD Publishing.
doi: 10.1787/eag-2013-en


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...