ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

23 Ιουλ 2013

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού και διερεύνηση του εκπαιδευτικού έργου του εκπαιδευτή των ΚΕΚ: μια μελέτη περίπτωσης


Των Βασιλικής Μπρίνια*, Κωνσταντίνου Ρουσσάκη**
*Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
**M. Sc. in Education

Στο «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 60, Τεύχος 1ο-2ο, (2010) / «SPOUDAI», Vol. 60, No 1-2, (2010), University of Piraeus, pp. 55-81

Περίληψη
Το ενδιαφέρον που έχει σημειωθεί διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα για το πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων βοήθησε την εξέλιξή της σε διακριτό εκπαιδευτικό κλάδο με ιδιαίτερες ανάγκες σε στελέχη, υποδομές, εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως εκπαιδευτές και πλέον αναγνωρίζεται ως ένα αυτοτελές και πολύ ενδιαφέρον πεδίο επιστημονικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών πρακτικών. Η ολοκλήρωση τριών Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και η έναρξη του νέου Κοινοτικού Πλαισίου (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς – Ε.Σ.Π.Α.), η αναδιοργάνωση του συστήματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), η ολοκλήρωση του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, η ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), η θεσμοθέτηση και λειτουργία νέων οργανισμών, οι δραστηριότητες της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, είναι μερικά από τα βήματα που έχουν γίνει στη χώρα μας. Παράλληλα, οι νέες προκλήσεις τόσο στο επίπεδο της θεωρητικής και ερευνητικής παραγωγής, όσο και στο επίπεδο της διαμόρφωσης πολιτικής ανοίγουν δυνατότητες ενδιαφέρουσας συζήτησης σχετικά με την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στη χώρα μας, καθώς πληθαίνουν στην Ελλάδα οι φορείς, αλλά και οι μεμονωμένοι εκπαιδευτές, που σχεδιάζουν, υλοποιούν, συντονίζουν και διαμορφώνουν ιδιαίτερα δημιουργικές δραστηριότητες Εκπαίδευσης Ενηλίκων, και οι οποίοι αρχίζουν να συγκροτούν μια αναδυόμενη επαγγελματική ομάδα.

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων; Εκπαιδευτής Ενηλίκων, Επαγγελματική κατάρτιση

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο...πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...