ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

24 Αυγ 2013

Το στρες των εκπαιδευτικών και οι παράγοντες που συµβάλλουν στην επαγγελµατική εξουθένωση


Τ
ης Βασιλικής Σ. Παππά, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Σχολών Γονέων.

Η κ. Βασιλική Σ. Παππά είναι Ψυχολόγος, Πρόεδρος και Επιστηµονική Υπεύθυνη του Πανελληνίου Συνδέσµου Σχολών Γονέων.

Στο 11 τεύχος του περιοδικού Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Περίληψη
Οι εκπαιδευτικοί, ασκώντας ένα κατεξοχήν ανθρωπιστικό επάγγελµα, υπόκεινται σε συνθήκες έντονου στρες και συχνά οδηγούνται σε επαγγελµατική εξουθένωση. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στους παράγοντες δηµιουργίας του στρες και της επαγγελµατικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και στις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του ρόλου τους. Επίσης, προτείνονται τρόποι αντιµετώπισης αυτού του στρες, ώστε να προληφθούν φαινόµενα επαγγελµατικής εξουθένωσης και οι ίδιοι να µπορέσουν να ασκήσουν πιο εποικοδοµητικά το πολύ σηµαντικό τους έργο.

Εισαγωγή
Ο άνθρωπος στη σύγχρονη εποχή αντιµετωπίζει όλο και περισσότερες πιεστικές ανάγκες και συνεπώς, διαρκώς περισσότερο στρες. Η εµφάνιση όλο και περισσότερων ασθενειών, όπως είναι οι νευρώσεις, τα έλκη, οι πονοκέφαλοι, έχει συσχετιστεί µε την επίδραση στρεσογόνων παραγόντων. Επιπλέον, πολλές απουσίες από την εργασία οφείλονται σε στρες και όχι σε καθαρά σωµατικές ασθένειες (Burke & Richardsen, 1996).

Για να διαβάσετε ολόκληρο ...το άρθρο της Βασιλικής Παππά, πατήστε εδώ


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...