25 Μαρ 2014

Διεθνές Βιωματικό Εργαστήριο για Εκπαιδευτές Ενηλίκων με τίτλο: «Transformative Adult Learning»


Α
Το εργαστήριο βασίζεται στη θεωρία του R. Kegan

Υπεύθυνοι Εργαστηρίου: Kathleen Taylor και David Zeitler
*Οι δύο υπεύθυνοι του Εργαστηρίου αποτελούν, στη διεθνή κοινότητα, δύο από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της προσέγγισης της Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ και το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ συνδιοργανώνουν το συγκεκριμένο διεθνές βιωματικό εργαστήριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Απριλίου 2014 στις αίθουσες του OTE ACADEMY, στο Μαρούσι (Σπάρτης 1 & Πέλικα).
Σε ποιους απευθύνεται:
Το Βιωματικό εργαστήριο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την οργάνωση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης.
Οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου:
...Kathleen Taylor, Ph.D., is Professor in the Doctoral Program in Educational Leadership at Saint Mary’s College of California and author of the award-winning Developing Adult Learners (Jossey-Bass). She recently spent six months in Athens on a Fulbright Scholar Grant, consults internationally and presents professional development workshops focused on adult development and learning, adult educators’ practice, and learning and the adult brain. 
David Zeitler, MA, MBA is a certified Immunity to Change coach and the Director of Coaching Kegan and Lahey’s firm Minds at Work. He is also the founding director of Zeitler Executive Dynamix and has used the «4-column» process with participants in profit-making and non-profit organizations in various fields including healthcare, education, government and strategic consulting.
Σκοπός:
Το παραπάνω βιωματικό εργαστήριο είναι σχεδιασμένο για εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι ενδιαφέρονται για θεωρίες και πρακτικές μέσω των οποίων θα μπορούν να εργαστούν πιο αποτελεσματικά όσον αφορά στους προσωπικούς και επαγγελματικούς τους στόχους. 
Περιεχόμενο:
Ημέρα 1η: Η ενότητα «Αντίσταση στην Αλλαγή» («Immunity to Change») παρουσιάζει τα αίτια και τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικοι αντιστέκονται δυναμικά στην αλλαγή, ακόμα και όταν η αντίσταση αυτή τους εμποδίζει στην επίτευξη των στόχων τους. Αρχικά, κάθε συμμετέχων καθοδηγείται στο να «χαρτογραφήσει» τις δικές του ‘αόρατες αντιστάσεις’. Οι επόμενες δραστηριότητες επιδεικνύουν πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η παραπάνω ανακάλυψη προκειμένου να σχεδιαστεί μια θετική, συνεχής ανάπτυξη και αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς. 
Σημείωση: Η δραστηριότητα «Immunity to Change»™ του Robert Kegan βασίζεται στο δομο-αναπτυξιακό μοντέλο του σχετικά με την ανάπτυξη των ενηλίκων. Ο R. Kegan είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Harvard. Οι έρευνες και οι δημοσιεύσεις του σχετικά με την ανάπτυξη των διανοητικών ικανοτήτων κατά την ενήλικη ζωή - The Evolving Self- (Harvard University Press) και In Over Our Heads (Harvard University Press)— έχουν επίδραση σε πολλά πεδία, όπως είναι η εκπαίδευση ενηλίκων το management, η ηγεσία και η μάθηση στους οργανισμούς.
Ημέρα 2η: Η ενότητα «Μαθαίνοντας να εμπλέκουμε/ να αξιοποιούμε τον ενήλικο εγκέφαλο» («Engaging the Adult Brain») περιγράφει πώς οι ενήλικοι μαθαίνουν στην πραγματικότητα, καθώς και τους λόγους για τους οποίους συχνά αποτυγχάνουν να μάθουν ό,τι ζητείται από αυτούς. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ευνοούν την ουσιώδη και μετασχηματίζουσα μάθηση (transformative learning). 
Γλώσσα διεξαγωγής 
Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα. 
Κόστος 
Το κόστος ανέρχεται στα 90 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα και θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. 
Δήλωση συμμετοχής 
Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας συμπληρώστε τη φόρμα δήλωσης συμμετοχής πατώντας σε αυτόν τον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/1SQmePudz1kVH7NjQgnCJaTU99-0kJ6UfGMOwvaPgSa4/viewform και υποβάλετε την ηλεκτρονικά, το αργότερο έως τις 11 Απριλίου 2014. 
Λογαριασμοί για κατάθεση χρημάτων 
Παράλληλα θα πρέπει να καταθέσετε τα χρήματα σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι τις 11 Απριλίου 2014: 
Εθνική Τράπεζα 146/29607533, ΙΒΑΝ: GR6801101460000014629607533 SWIFT ETHNGRAA ή 
Τράπεζα Πειραιώς 5105-039679-919, ΙΒΑΝ: GR5101721050005105039679919 
Δικαιούχος: Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
Άλλες σημαντικές πληροφορίες 
• Μην ξεχάσετε να αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο. 
• Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμένων θέσεων. 
• Η κατάθεση των προαναφερόμενου ποσού μέχρι 11 Απριλίου 2014 είναι απαραίτητη για να κρατηθεί η θέση. 

Περισσότερες πληροφορίες: Χριστίνα Κόκκου τηλ. 2106012297 

Πρόγραμμα του Εργαστηρίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

April 26, Saturday 
8:30 – 9:00 Opening, welcome, introductions, agenda 
9:00 - 10:30 Theoretical Framework: Kegan’s Constructive-Developmental model and 
«immunity to change» 
10:30 - 10:50 Break 
10:50 – 12:30 Mapping the immunity - Part One: The 4-column exercise 
12:30 – 13:45 Lunch 
13:45 – 15:00 Mapping the immunity - Part Two: The 4-column exercise 
15:00 – 15:20 Break 
15:20 – 16:30 Insight Work: Biography of the «Big Assumption»; designing 
next steps 
16:30 – 17:30 Action Work: Overcoming the immunity: planning S.M.A.R.T. activities 

April 27, Sunday 
8:30 – 9:00 Opening 
9:00 – 10:30 «Engaging the Adult Brain»—how and why adults don’t always learn what 
we intend 
10:30 – 10:50 Break 
10:50 – 12:00 Reflection on practice—what could be done differently 
12:00 – 13:00 Lunch 
13:00 – 14:00 Presenting reflections 
14:00 – 14:30 Future focus: what was learned and next steps. 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...