30 Οκτ 2014

ΕΔΕΕΚ: Όταν οι εκπαιδευτικοί μετασχηματίζονται σε “καλλιτέχνες” στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων…


Της Χρύσας Τερεζάκη
στο Eπιστημονικό Bήμα, τ. 13, - Ιούνιος 2010

Οριοθέτηση του θέματος
Εκπαίδευση ενηλίκων: Ιχνηλατώντας το πεδίο
Κάθε κοινωνία παράγει το δικό της πολιτισμό, τον οποίο φέρουν οι άνθρωποι και μεταδίδουν μέσω της αλληλεπίδρασής τους. Κάθε αλληλεπίδραση, όμως, κατά μία έννοια, αποτελεί διεργασία μάθησης και εκπαίδευσης, και σχετίζεται, ουσιαστικά, με την κοινωνικοποίηση. Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, η κοινωνικοποίηση αφορά ολόκληρο το βίο των ατόμων (διά βίου), κατά συνέπεια, η εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ισόβια διεργασία (Berger και Luckmann, 1967,150, στο: Jarvis, 2004, 26, 28).
Ως δευτερογενής φορέας κοινωνικοποίησης, η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων/εν δυνάμει ικανοτήτων των ατόμων διά βίου, προκειμένου: α) να αντιμετωπιστούν οι ταχύτατες μεταβολές που επιτελούνται καθημερινά και β) να αποτραπούν τα φαινόμενα αποξένωσης και ανομίας που απειλούν τη συνοχή και την ανάπτυξη της κοινωνίας, την οποία υπηρετεί η εκπαίδευση θεσμικά.

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο της Χρύσας Τερεζάκη...

κάντε κλικ εδώ

Πηγή Ανάρτησης:
http://www.syllogosperiklis.gr/


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...