13 Δεκ 2010

Ερωτηματολόγιο έρευνας με τίτλο: Το επαγγελματικό περίγραμμα και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών ενηλίκων του προγράμματος του Ι.Δ.ΕΚ.Ε

Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο έρευνας με τίτλο: Το επαγγελματικό περίγραμμα και τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτών ενηλίκων του προγράμματος του Ι.Δ.ΕΚ.Ε. «Εκπαίδευση ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις νέες τεχνολογίες – Ήρων 2». Τα κριτήρια και οι διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτών.

Απευθύνεται στους εκπαιδευτές Πληροφορικής που εργάζονται/έχουν εργαστεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στο διάστημα από τον Δεκέμβριο του 2008 έως και τον Ιούνιο του 2011.

Αφού μελετήσετε τις ερωτήσεις που ακολουθούν, παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο προκειμένου να τις απαντήστε με ακρίβεια και ειλικρίνεια. Το ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΟ και η συμπλήρωσή του δεν απαιτεί περισσότερο από 5 λεπτά.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Δημήτριος Κρητικός
Υπεύθυνος έργου προγράμματος «Ήρων-2»

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...