21 Ιαν 2011

Educational Networking

Educational Networking is the use of social networking technologies for educational purposes. Because the phrase "social networking" can carry some negative connotations for educators, the phrase "educational networking" may be a way of more objectively discussing the pedagogical value of these tools

Το Educational Networking αφορά στη χρήση των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης για παιδαγωγικούς σκοπούς. Επειδή η χρήση της φράσης "κοινωνικά δίκτυα" ενδεχομένως να προκαλούσε κάποια δευτερεύουσας σημασίας αποτελέσματα για τους εκπαιδευτές, προτιμήθηκε η φράση "παιδαγωγικά δίκτυα" η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μία πιο αμερόληπτη συζήτηση για την παιδαγωγική αξία αυτών των εργαλείων
(Μετάφραση: Βασίλης Σωτηρούδας)

Μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο site εδώ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...