5 Φεβ 2011

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και εκπαιδευτικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων

Της Παρασκευής Βασάλα συμβούλου ΣΕΠ στο ΕΑΠ
Από τα πρακτικά εισηγήσεων του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...