ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

30 Ιαν 2011

Λεπτομέρειες για τη σύνταξη γραπτών εργασιών

Στο κείμενο που ακολουθεί έχω συγκεντρώσει όλες τις παρατηρήσεις της συμβούλου ΣΕΠ στην ΕΚΠ51 Ελένης Χοντολίδου σχετικα με τη σύνταξη γραπτών εργασιών.

Οι παρατηρήσεις αφορούν στις δύο πρώτες γραπτές εργασίες στην ΕΚΠ51 και προέκυψαν από τις ΟΣΣ αλλά και την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ Συμβούλου ΣΕΠ και Φοιτητών

Το αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή μπορείτε να το δείτε εδώ

Η αρίθμηση των σελίδων να γίνεται σε αραβικούς αριθμούς στο υποσέλιδο.

Μην υπογραμμίζετε, η υπογράμμιση υπάρχει μόνο στο χειρόγραφο.

Πριν την παρένθεση και μετά το κόμμα και την τελεία υπάρχει κενό.

Τα ελληνικά εισαγωγικά είναι: «λκλκλ»

τα αγγλικά εισαγωγικά είναι: “kjkj”

ούτε ίντσες ούτε ανοίγουμε με ελληνικά και κλείνουμε με αγγλικά ή ίντσες!!!

Η βιβλιογραφία δεν χρειάζεται αρίθμηση. Ούτε κενά μεταξύ των αναφορών.
...

Η σελίδα περιεχομένων (που δεν είναι απαραίτητη στις μικρές εργασίες) καλό είναι να έχει την παρακάτω μορφή:
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1.1 Γενικά στοιχεία: η έννοια της επιμόρφωσης
1.1.1 Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης στα πλαίσια της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας
1.2 Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας
1.2.1 Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση
1.2.2 Ο εκπαιδευτής ως παράμετρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας
1.3 Πορίσματα ερευνών
1.4 Συμβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην κεκτημένη γνώση
2. ΕΡΕΥΝΑ
2.1 Αφετηρία και σκοπός της έρευνας
2. 2 Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας
2.3 Διατύπωση των ερευνητικών υποθέσεων
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

δηλαδή τα μονά κεφάλαια κεφαλαία, ένα tab μέσα τα διπλά και δύο tab τα τριπλά

Κεφάλαια με τέσσερα νούμερα δεν έχουμε. Τα βάζουμε ως τίτλους παραγράφων μέσα στο κείμενο

Μέσα στο κείμενο επίσης, καλό είναι να πλαγιάζουμε τα υποκεφάλαια (τα δύο και τα τρία νούμερα)

Στους τίτλους δεν βάζουμε τελεία

Φροντίστε τελειώνοντας την εργασία σας να βγάζετε τα κενά, όπως μεταξύ παραγράφων.

Όταν κάνουμε μία παραπομπή: και θετικά αποτελέσματα στην επίδοση των μαθητών (Χαραλάμπους, 2000). η τελεία μπαίνει μετά την παραπομπή και όχι πριν από αυτήν

Εάν έχει αναφερθεί ξανά το επόμενο γράφουμε: Γεωργιάδου κ.ά. όπ.π. και Σχορετσανίτου & Βακάλη, όπ.π.

Οι εμπειρικές έρευνες των Γεωργιάδου, Κασκαντάμη κ.ά. (όπ.π.), Παπανικολάου & Τζιμογιάννη όπ.π και Χριστοφόρου & Πνευματικού όπ.π...

όπως υποστηρίζουν οι Σχορετσανίτου & Βακάλη (όπ.π), η φιλοσοφία που οι ίδιοι διαθέτουν για την εκπαίδευση κατά τους Vosniadou & Kollias (όπ.π)...

Στο σύνολο των λέξεων μετράει και η βιβλιογραφία

Ένα λάθος που γίνεται συχνά: οι εργασίες σας πραγματεύονται ένα θέμα και όχι διαπραγματεύονται. Διαπραγματεύονται οι διπλωμάτες, κ.λπ.
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html

πραγματεύομαι [praγmatévome] Ρ5.1β : μελετώ, εξετάζω ή αναπτύσσω μεθοδικά, επιστημονικά ένα θέμα σε βάθος και σε πλάτος, προφορικά ή γραπτά: Ο ομιλητής / ο συγγραφέας πραγματεύτηκε στο λόγο του / στο βιβλίο του το θέμα των ναρκωτικών.

διαπραγματεύομαι [δiapraγmatévome] Ρ5.1β : κάνω διαπραγμάτευση. 1. συζητώ, συνεννοούμαι με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με κτ.: H κυβέρνηση διαπραγματεύεται τη σύναψη ενός δανείου. Αντιπροσωπείες των εμπολέμων διαπραγματεύονται τους όρους της ανακωχής / της ειρήνης. ~ την αγορά / την πώληση ενός ακινήτου. ~ την τιμή / τους όρους πληρωμής / τον τρόπο εξόφλησης• (πρβ. παζαρεύω). 2. (σπάν.) αναλύω και παρουσιάζω με λεπτομέρειες ένα θέμα, πραγματεύομαι.
[λόγ. < ελνστ. διαπραγματεύομαι `κερδίζω από εμπόριο΄, αρχ. σημ.: `εξετάζω λεπτομερειακά΄ σημδ. γαλλ. négotier] Σε περίπτωση πρακτικών από συνέδρια όπου τα κείμενα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή στο internet πως γίνεται η βιβλιογραφική παραπομπή και η αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά; Γκούσης Κ. (2004). Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας-Η περίπτωση μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Στο:http://class.eap.gr/Quickplace/ekpde/Main.nsf/h_BDB82CF5AC25216AC2257035003C00CB/59F5E050D006DF8BC2257035003EB206/?Open Document ([ημερομηνία πρόσβασης]27/10/2007) Στην περίπτωση εγγράφων του Υπουργείου Παιδείας πως γίνεται η βιβλιογραφική παραπομπή και η αντίστοιχη βιβλιογραφική αναφορά; Αυτά είναι σε ξεχωριστή κατηγορία και ονομάζονται Πηγές. Τα άλλα είναι βιβλιογραφία βάζουμε σελίδες στις εργασίες βάζουμε τα στοιχεία μας στις κεφαλίδες δεν μορφοποιούμε την εργασία μας με τρόπο που να μην μπορώ να επέμβω!!! Παραπομπές στο κείμενο με χρονολογία Όχι πλάγια η βιβλιογραφία-παραπομπές μέσα στο κείμενο Πηγές από το Διαδίκτυο όχι χώρια Να ξεχωρίζουν οι έρευνες από τις άλλες αναφορές Λεξικό, ολόκληρο; Όχι εφημερίδες εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων Δεν υπογραμμίζουμε ποτέ, γενικώς να είμαστε λιτοί ως και σαν επικεντρώνω εστιάζω πάνω/για τ… σχετικά με… μέσα στη θέση του μέσω Μικρή παύλα/μεγάλη παύλα Κακός φεμινισμός το /τρια << Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη >> αυτά δεν είναι εισαγωγικά. Τα ελληνικά εισαγωγικά είναι «ξφκδξ» και τα ξενόγλωσσα “kdjfkdjf”.

μεταξύ των λέξεων δεν αφήνουμε δύο ή τρία ή παραπάνω κενά αλλά ένα κενό. Συγκεκριμένα, πριν αποστείλουμε την εργασία μας πατάμε επεξεργασία, εύρεση, και πατάμε το space bar δύο φορές, και επιλέγουμε αντικατάσταση πατώντας το space bar μία φορά, έτσι απαλλάσσουμε την εργασία μας από κενά που έχουμε αφήσει κατά λάθος.

Έρευνες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο(Fennema,1979,Hannula-Maijala&Pehkonen,2004,Boaler,1997,Watt,2000), εδώ χρειάζονται κενά πριν την παρένθεση, μετά από κάθε κόμμα, πριν και μετά από το &, δηλαδή: Έρευνες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο (Fennema, 1979, Hannula-Maijala & Pehkonen, 2004, Boaler, 1997, Watt, 2000),

( Τρέσσου – Σαμουρκάσογλου, 1996, Walkerdine,1989) όχι κενό μετά την παρένθεση, μικρή παύλα ως ενωτική (η μεγάλη παύλα χρησιμοποιείται εν ίδει παρενθέσεως, δηλαδή: (Τρέσσου-Σαμουρκάσογλου, 1996, Walkerdine,1989)

Τα κεφάλαια 1, 2, 3 ας είναι κεφαλαία και bold. Τα υποκεφάλαια πεζά και όχι bold και πλάγια. Λ.χ.
Έρευνα του Joachim Tiedemann: Teacher’s gender stereotypes as determinants of teacher perceptions in elementary school mathematics
Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της έρευνας-δημοσίευση

Παρακαλώ το ίδιο μέγεθος γραμματοσειράς σε όλη την εργασία.

Παρ ό,τι στη βιβλιογραφία με το σύστημα ΑPA σας ζητούμε να βάζετε το μικρό όνομα μόνο με το πρώτο γράμμα, αυτό μέσα στο κείμενο είναι λάθος. Δε λέμε ο S. Freud αλλά είτε ο Sigmund Freud είτε ο Freud

Θυμηθείτε ότι οι τίτλοι των περιοδικών και των βιβλίων πλαγιάζουν και τα κομμάτια από (άρθρα και κεφάλαια βιβλίων) μπαίνουν σε εισαγωγικά

Πριν και όχι μετά την παρένθεση που ανοίγει, πριν όχι και μετά από την παρένθεση που κλείνει κενό (όχι κενό ξδηφξδηξφδη όχι κενό) κενό

Ας υιοθετήσουμε λοιπόν το  για το κενό και το  για το όχι κενό
΄Εχουμε:
. 
, 
. 
 (
) 
; 

λάθος σωστό
κ.λ.π. κ.λπ.
(eds.) eds.
πια πλέον
πίνακας Πίνακας
εικόνα Εικόνα

μία = μια (το δεύτερο διαβάζεται ως μιά και δεν χρησιμοποιείται στον γραπτό λόγο εκτός και εάν είναι το «μια που δεν είναι έτσι»)

...φθηκα και όχι ...φτηκα

όχι ανάμεσα αλλά μεταξύ + Γενική
όχι τελείες στους τίτλους των κεφαλαίων. Τελεία βάζουμε όταν ακολουθεί πρόταση

όχι κατάχρηση του όπου. κατά τη διάρκεια, όποτε, οπόταν...

όχι σαν στη θέση του ως. π.χ. σαν αρκούδα, ως εκπρόσωπος, λ.χ. «ο ρόλος του ως εκπροσώπου» και όχι «ως εκπρόσωπος»

αυτός καταγραφ-όταν αυτοί καταγράφ-ονταν
ο τόνος στα ουσιαστικά, όταν η λήγουσα είναι μακρά, κατεβαίνει, στα επίθετα όχι. π.χ. τα κρεβάτια των αρρώστων αλλά των άρρωστων παιδιών

τελικό ν: κρατιέται πριν από κ, π, τ, ξ, ψ και όλα τα διπλά (μπ, ντ, γκ, τζ, τσ). Εξαίρεση τα κύρια αρσενικά και το αρσενικό επίθετο.

τα που και πως όταν είναι ερωτηματικά τονίζονται. Λ.χ. Πώς σε λένε; Με ρώτησε πώς τον λένε. Πού μένεις; Με ρώτησε πού μένω.

το ότι όταν δεν είναι ειδικό αλλά αναφορικό γράφεται ό, τι. Λ.χ. Μου είπε ότι θα πάει περίπατο. Αλλά: Πες μου ό,τι θέλεις (πες μου αυτό, εκείνο, το άλλο). ΄Ο,τι σου ’ρχεται στο νου.

Όταν γράφουμε νούμερα με τα σύμβολά τους τα ειδικά (διεθνή) προτιμούμε τα νούμερα. Λ.χ. 8 km, 9 gr κ.λπ.

Τα νούμερα μέχρι το δεκαεννέα γράφονται ως μία λέξη.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...