23 Μαΐ 2012

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Δ
ιπλωματική εργασία της Μπλέτσου Περιστέρας

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αύγουστος 2008

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο εκπαίδευσης, ο οποίος στην ελληνική πραγματικότητα αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια (σε επίπεδο επιστημονικής έρευνας). Ως όρος είναι γνωστός·οι τομείς και οι φορείς, όμως, μέσω των οποίων δραστηριοποιείται δεν είναι πάντα με σαφήνεια προσδιορισμένοι, με αποτέλεσμα να προβάλλεται ως ανάγκη μια περαιτέρω εξέταση του πλαισίου εφαρμογής της. Ως προς την ορολογία που χρησιμοποιείται,τρεις είναι οι όροι που επαναλαμβάνονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα: «ζωή», «διάρκεια», «εκπαίδευση». Από αυτούς, ο όρος που προβληματίζει περισσότερο ως προς το περιεχόμενό του είναι ο όρος «εκπαίδευση», καθώς διαφοροποιείται από την κοινή αντίληψη περί εκπαίδευσης, δηλαδή μέσα στα πλαίσια του παραδοσιακού σχολικού συστήματος. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ως όρος ευρύτερος, εντάσσει μέσα στη δυναμική του και την εκπαίδευση ενηλίκων.Η εκπαίδευση ενηλίκων, σε γενικές γραμμές, έχει επικρατήσει πως αντιπροσωπεύει το χρονικό διάστημα της ζωής ενός ανθρώπου, κατά το οποίο οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τις βασικές θέσεις παλαιότερου μοντέλου(front end), το οποίο βρήκε μεγάλη απήχηση,η εκπαίδευση εμφανίζεται μόνο στο στάδιο κατά το οποίο κάποιος γενικά διαμορφώνεται (formative years) και τείνει προς τη λήξη του όταν φτάσει κανείς στην κοινωνική ωριμότητα ή όταν «ενταχθεί» στη χρονική περίοδο της ενηλικίωσης, κατακτώντας προηγουμένως τα βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής. (Jarvis, 1983:24).

Για να διαβάσετε ολόκληρη τη διπλωματική της Περιστέρας Μπλέτσου, πατήστε εδώ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...