12 Φεβ 2013

Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών για την Πρωτογενή Πρόληψη της Έμφυλης Βίας


Τ
ο Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DAPHNE III «Youth4Youth: Ενδυνάμωση Νέων Ατόμων στην Πρόληψη της Έμφυλης Βίας μέσω Αλληλοδιδακτικής Εκπαίδευσης», σας προσκαλεί στο Σεμινάριο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών με θέμα την πρωτογενή πρόληψη της έμφυλης βίας, την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου (09:30 - 17:30), στο ξενοδοχείο AIROTEL ALEXANDROS (Τιμολέoντος Βάσσου 8, Αθήνα, 115 21).

Το πρόγραμμα "Youth4Youth" έχει ως στόχο να συμβάλει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας μεταξύ των νέων, παρέχοντάς τους ασφαλή χώρο για να διερευνήσουν τις στάσεις τους απέναντι στη βία, να αξιολογήσουν εκ νέου την ανοχή τους προς αυτή και να ενδυναμωθούν, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία ενός κοινωνικού περιβάλλοντος απαλλαγμένου από τη βία για τους/τις ίδιους/-ες και τα συνομήλικά τους άτομα. Μακροπρόθεσμος στόχος του Προγράμματος, το οποίο υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2011-12 σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία και Λιθουανία), είναι η μείωση της έμφυλης βίας και η ενδυνάμωση των νεαρών ατόμων σε πρώιμο στάδιο, ώστε να μπορούν να δημιουργούν υγιείς σχέσεις και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά μη υγιών σχέσεων, είτε δικών τους ή συνομηλίκων τους ατόμων...Το Σεμινάριο Κατάρτισης έχει στόχο να μεταφέρει την εμπειρία από την υλοποίηση των Εργαστηρίων Youth4Youth στους/στις εκπαιδευτικούς Β΄βάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα θέματα που πραγματεύεται ένα Εργαστήριο Youth4Youth και ο τρόπος υλοποίησής του, ενώ θα διανεμηθεί το διαθέσιμο υλικό προκειμένου να μπορούν και οι ίδιοι/ίδιες να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία ευαισθητοποίησης των μαθητών/-τριών τους, εφόσον το επιθυμούν.
Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@antiviolence-net.eu ή τηλεφωνικά στο 210-9225491. Εξαιτίας του περιορισμένου αριθμού θέσεων (20-25 άτομα), σε περίπτωση υπεράριθμων αιτήσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 


Για το Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.)


Η Πρόεδρος
Κική Πετρουλάκη
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...