25 Μαΐ 2013

Προκαλώ για απάντηση...


Γ
ια το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών έχουν ακουστεί πολλά και έχουν γραφτεί ακόμα περισσότερα. Σήμερα θα επιχειρήσω μία προσέγγιση επί της αρχής, βασισμένη σε στοιχεία και προκαλώ για απάντηση ή διάψευση από τους εμπλεκόμενους.

Πριν την ανάλυση θα ήθελα να καταστήσω σαφή την προσωπική μου θέση που είναι υπέρ της αξιολόγησης, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο και αυτήν τη διαδικασία.

Ας ξεκινήσουμε με το ΦΕΚ 83/9-4-2013 τεύχος Α' με θέμα Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Στο συγκεκριμένο ΦΕΚ και στο άρθρο 1, συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και διεθνή ονομασία «Authority for Quality Assurance in Primary and Secondary Education».

Προσέξτε! Ανεξάρτητη αρχή.
Για να δούμε λοιπόν ποιοι απαρτίζουν αυτή την ανεξάρτητη αρχή
Στο άρθρο 1.4.α. ορίζεται: Το ανώτατο διοικητικό όργανο της Αρχής είναι το Συμβούλιο. Τα μέλη του Συμβουλίου απολαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Το Συμβούλιο της Αρχής αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1.4.αα) Τον πρόεδρο, ο οποίος είναι επιστήμονας με υψηλού επιπέδου επιστημονικό έργο και αποδεδειγμένη εμπειρία, σε θέματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και διασφάλισης της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από δημόσια προκήρυξη της θέσης και γνώμη της αρμόδιας κατά τον Κανονισμό της Βουλής επιτροπής.
1.4.ββ) Τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π.

Τι δεν καταλαβαίνεις;
Θα σου το εξηγήσω εγώ. Ο πρόεδρος είναι αποκλειστικά κομματική επιλογή όπως και ο πρόεδρος του Ι.Ε.Π.
...
Στο άρθρο 3.1.α αναφέρεται:
Οι περιφερειακοί διευθυντές εκπαίδευσης και οι συντονιστές εκπαίδευσης εξωτερικού αξιολογούνται από τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.).

Να στο πω πιο απλά: Κομματικά

Στο άρθρο 3.1.β αναφέρεται:
Οι προϊστάμενοι των τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης, οι διευθυντές εκπαίδευσης, οι διευθυντές και υποδιευθυντές των Π.Ε.Κ., οι προϊστάμενοι των ΚΕ.Δ.Δ.Υ., οι υπεύθυνοι και αναπληρωτές υπεύθυνοι των Κ.Π.Ε. και οι προϊστάμενοι των γραφείων νομικής υποστήριξης αξιολογούνται από τους οικείους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης. 

Να στο πω πιο απλά: Κομματικά

Στο άρθρο 3.1.γ αναφέρεται:
Οι σχολικοί σύμβουλοι, οι υπεύθυνοι Σ.Ε.Π. στα ΚΕ.ΣΥ.Π., οι υπεύθυνοι στους Σ.Σ.Ν., οι υπεύθυνοι και τεχνικοί υπεύθυνοι στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. καθώς και οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων αξιολογούνται από τους προϊσταμένους των οικείων τμημάτων επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης. 

Να στο πω πιο απλά: Κομματικά

Στο άρθρο 3.1.δ αναφέρεται:
Οι προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης και οι υπεύθυνοι των Ε.Κ.Φ.Ε. αξιολογούνται από τους οικείους διευθυντές εκπαίδευσης.

Να στο πω πιο απλά: Κομματικά

Πάμε τώρα στην ουσία. 
Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται διοικητικά από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικά από τους σχολικούς συμβούλους (άρθρα 3.1.στ και 3.3)

Τι δεν καταλαβαίνεις;
Αυτοί που αξιολογήθηκαν κομματικά θα αξιολογήσουν εκπαιδευτικά τους εκπαιδευτικούς.

θέλεις κι άλλα;
Μάθε λοιπόν:
Ας πάρουμε για παράδειγμα την ειδικότητα των καθηγητών πληροφορικής. Θα θέσω δύο ερωτήματα και προκαλώ για απάντηση.

1. Πόσοι σύμβουλοι πληροφορικής είναι πτυχιούχοι σχολών πληροφορικής; (σημ. η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού στην πληροφορική δεν σε κάνει πληροφορικό, όπως δε με κάνει εμένα κοινωνιολόγο η κατοχή μεταπτυχιακού -που έχω- στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες)
2. Πόσοι έκαναν μάθημα σε τάξη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ολόκληρη σχολική χρονιά την τελευταία 10-ετία;

Δεν πείστηκες ακόμα;
Μάθε λοιπόν κι αυτό:
Οι σύμβουλοι θα αξιολογήσουν εκπαιδευτικά τους εκπαιδευτικούς λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και την παρουσίαση δύο σχεδίων μαθημάτων σε προαποφασισμένη ημέρα και τμήμα μαθητών. Στην αντίστοιχη αξιολόγηση οι σύμβουλοι αξιολογήθηκαν στην παρουσίαση σχεδίου μαθήματος κατόπιν κλήρωσης, όχι στην τάξη, αλλά ενωπίω της επιτροπής αξιολόγησης (βλ. παραπάνω). 

Δε θα πω άλλα. Στην παρούσα διαδικασία προσβάλλεται κάθε έννοια επιστημονικής προσέγγισης του θεσμού της αξιολόγησης και αυτό είναι θλιβερό. Αν λάβουμε υπόψη και το εγγενές χαρακτηριστικό του Έλληνα που η ανάθεση εξουσίας ισοδυναμεί με ένα μεγάλο καλάμι, είναι βέβαιο ότι η αξιολόγηση που σχεδιάστηκε έχει ένα και μόνο σκοπό. Την απομάκρυνση από την εκπαίδευση όχι των ανεπαρκών, αλλά των μη αρεστών.3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς αυτή είναι η θλιβερή πραγματικότητα.

Ανώνυμος είπε...

Και αν ο διευθυντής έχει για τους χ λόγους προσωπικά με τον εκπαιδευτικό τι γίνεται; Θα πρέπει να γίνουν γλύφτες οι εκπαιδευτικοί;

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς όλα αυτά που λέτε μπορούν πράγματι να γίνουν. Αλλά μέχρι να προταθεί κάτι καλύτερο το οποίο όμως να εξασφαλίζει την αξιολόγηση από την κοινωνία στην οποία απευθύνετε ο εκπαιδευτικός και το αποτέλεσμα του έργου του (τη γνώση που έχει περάσει στα παιδιά) είμαι υπέρ του συγκεκριμένου νόμου.
Γιατί είναι σίγουρο ότι μπορούν να γίνουν όσα λέτε μπορούν όμως και να μην γίνουν.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...