2 Ιουν 2013

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (Ο.Σ.Σ.)


Της Αδαμαντίας Σπανακά από το Υλικό Επιμόρφωσης για την ΑεξAE του ΕΑΠ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
“Τι θα πρέπει να συμβαίνει σε μία Ομαδική Συμβουλευτική Συνάντηση;”
Αυτό είναι ένα καίριο ερώτημα που θα πρέπει να απασχολεί κάθε εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό ίδρυμα και κάθε καθηγητή-σύμβουλο. Φυσικά, δεν υπάρχει μία μόνο απάντηση σε αυτό το ερώτημα, κι η απάντηση εξαρτάται κυρίως από το:
 ποιοι είναι οι φοιτητές,
 τι ανάγκες έχουν,
 πού βρίσκονται μαθησιακά και
 πόσο κατάλληλο είναι τόσο το μαθησιακό πακέτο που λαμβάνουν από το ίδρυμα, όσο κι από το περιβάλλον όπου διεξάγεται η Ο.Σ.Σ., από άποψη κυρίως υλικοτεχνικής υποδομής.
Μέσα από την προσέγγιση αυτής της ενότητας θα θέλαμε να σκεφτείτε αναστοχαστικά με βάση τα παρακάτω ερωτήματα:
Για ποιο λόγο είναι πιθανό ένας καθηγητής-σύμβουλος να κάνει διάλεξη κατά την Ο.Σ.Σ.; Συμφωνείτε ότι η διάλεξη θα πρέπει να αποφεύγεται; Γιατί ναι και γιατί όχι;
Ποιες εκπαιδευτικές τεχνικές επικεντρώνονται περισσότερο στη μάθηση παρά στη διδασκαλία κατά την Ο.Σ.Σ.;
Ποια θα ήταν κατά τη γνώμη σας τα ένα ή δύο σημαντικότερα σημεία που θα σας οδηγούσαν στην αλλαγή της δικής σας προσέγγισης των Ο.Σ.Σ. ή εκείνα τα σημεία που θα επηρέαζαν την πρακτική σας ως καθηγητές-σύμβουλοι στο Ε.Α.Π.;
Ειδικότερα, η ενότητα εστιάζει σε θέματα:
 προετοιμασίας,
 διεξαγωγής Ο.Σ.Σ. με αξιοποίηση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, καθώς και τρόπου προετοιμασίας και συζήτησης Γ.Ε. και τελικών εξετάσεων στο πλασίο των Ο.Σ.Σ.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
Σχεδιασμός και δομή Ο.Σ.Σ., Εκπαιδευτικές τεχνικές

Για να διαβάσετε ολόκληρο το κεφάλαιο ...της Αδαμαντίας Σπανακά, πατήστε εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...