29 Μαΐ 2013

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΒΜ


E
πικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων ΔΒΜ συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλαισίου σπονδυλωτού προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με στόχο την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας» Αρ. Διακήρυξης 36 Α /2011)

Η δράση με τίτλο «Επικαιροποίηση του Επαγγελματικού Περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης πλαισίου σπονδυλωτού προγράμματος εκπαίδευσης Εκπαιδευτών με στόχο την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας» του έργου με τίτλο: «Ενιαίο Σύστημα πιστοποίησης της εκπαιδευτικής επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΔΒΜ» υλοποιείται μέσω του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και Εθνικών πόρων. Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
Συντονιστής ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε.
Μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΑΠ) –
I.M.E. / Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε – Κ.ΑΝ.Ε.Π / Γ.Σ.Ε.Ε

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1:
«ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΒΜ»
Αθήνα 2011
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

28 Μαΐ 2013

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης Ενημερωτικός Οδηγός


Ο
Ενημερωτικός Οδηγός για την Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης εκδόθηκε από τον ΕΟΠΠΕΠ το Μάρτιο του 2013 και αφορά στην πιστοποίηση των εκπαιδευτών μη τυπικής μάθησης (Μητρώο Β' του παλαιού ΕΚΕΠΙΣ)
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Μαΐ 2013

"Νέος Γραµµατισµός": ψηφιακό χάσµα και δεξιότητες οµαδοκεντρικής εργασίας - η συστηµική προσέγγιση ως µέθοδος ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των δηµοσίων υπαλλήλων


Τελική εργασία της Αργυρής Αποστολίδου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας ΔιοίκησηςΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία µας επιχειρεί να δείξει τις ευνοϊκές επιδράσεις και τη συµβολή που µπορεί να έχει η συστηµική προσέγγιση στην ευαισθητοποίηση και την απόκτηση ψηφιακού εγγραµµατισµού από το προσωπικό της διοίκησης, όπως απαιτεί το νέο τοπίο της ηλεκτρονικής διοίκησης. Η οργανωτική αλλαγή είναι η πιο δύσκολη µορφή οργανωτικής παρέµβασης και στο πλαίσιο του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού η διοίκηση πρέπει να στηρίξει µε οργανωµένα προγράµµατα επιµόρφωσης την επαγγελµατική ανάπτυξη του προσωπικού της. Τα προγράµµατα αυτά κρίνουµε ότι πρέπει να έχουν οµαδοσυνεργατική µορφή, διότι οι συνεργατικές δεξιότητες και στάσεις που αναπτύσσονται αποτελούν ιδιαίτερα επιθυµητά στοιχεία για τα σύγχρονα εργασιακά πλαίσια. Προτείνεται ο τρόπος εκπαίδευσης να επηρεάσει την απόκτηση δεξιοτήτων στη χρήση νέων τεχνολογιών αλλά παράλληλα και στο συλλογικό, οµαδικό τρόπο δουλειάς. Άλλως θα αποτελούσε λογικό ανακόλουθο, αν η εκπαίδευση για απόκτηση σύγχρονων δεξιοτήτων ακολουθούσε παραδοσιακά και ανεπαρκή πλέον µοντέλα εκπαίδευσης.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την εργασία της Αργυρής Αποστολίδου...

κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...