2 Δεκ 2014

Διαχείριση Ομάδων


Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕ17.04


Βασικές έννοιες της ομαδοσυνεργατικής μάθησης
Η κοινωνικό-πολιτισμική προσέγγιση του Vygotsky εστιάζει στην αιτιώδη σχέση μεταξύ κοινωνικής διαπραγμάτευσης και της γνωστικής αλλαγής του κάθε ατόμου. Σύμφωνα με το Vygotsky, η ανθρώπινη ανάπτυξη και μάθηση συμβαίνει μέσω αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον και με τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Ο Vygotsky διακρίνει δυο είδη αλληλεπίδρασης, την κοινωνική διαπραγμάτευση και την επιχειρηματολογία. Η κοινωνική διαπραγμάτευση παίζει ένα θεμελιώδη ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη. Η κοινωνική διαπραγμάτευση είναι ένας δείκτης της ομαδικής εμπλοκής σε κοινές λύσεις. Η κοινωνική διαπραγμάτευση της γνώσης είναι το κλειδί για την οικοδόμηση της γνώσης το οποίο επιτρέπει στα άτομα να ελέγχουν τις γνώσεις τους συνεργαζόμενοι με κάποιον άλλο για να κερδίσουν ο ένας την κατανόηση του άλλου. Αυτό συμβαίνει καθώς αυτοί αναστοχάζονται λόγω των διαφορετικών αντιλήψεών τους. Η επιχειρηματολογία είναι ένα εφικτό μέσο για την επίλυση κοινωνικο-γνωστικών συγκρούσεων.
Επίσης, σύμφωνα με το Vygotsky, η γνωστική ανάπτυξη συμβαίνει μέσω της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» ως αποτέλεσμα της κοινωνικής διαπραγμάτευσης.

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο (51 σελίδες)...κάντε κλικ εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...