20 Ιουν 2014

Submission Deadline_EduPolicies2014: 30.6.2014 - Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής προτάσεων για τις Εκπαιδευτικές Πολιτικές


5o Διεθνές Συνέδριο


Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση:

Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

26 – 28 Σεπτεμβρίου, 2014
Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, Μοσχάτο - Αθήνα

Υπό την αιγίδα της

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής


με τη συνεργασία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων:

Μοντέλα Σχεδιασμού και ανάπτυξης Σχολικών Μονάδων,

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


& τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Οργανισμών:

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μουσικής (European Music Council)

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ιταλικό Ερευνητικό Συμβούλιο (Institute of Educational Technology, Italian Research Council)

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υποβολή περιλήψεων: 30 Ιουνίου 2014

Αποδοχή περιλήψεων: 7 Ιουλίου 2014

Υποβολή πλήρους κειμένου: 7 Αυγούστου 2014

Αποδοχή ή μη πλήρους κειμένου για δημοσίευση: 2 Σεπτεμβρίου 2014

Το 5ο Διεθνές Συνέδριο για την Εκπαιδευτική Πολιτική (EduPoliies 2014) εστιάζει ιδιαίτερα σε πτυχές που προβληματίζουν και...

απασχολούν εκπαιδευτικούς φορείς της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος, επίπεδο οργάνωσης και επίπεδο σχολικής μονάδας.

Τα Πρακτικά του Συνεδρίου EduPolicies 2014 θα φέρουν ξεχωριστό ISBN (International Standard Book Number; ISO Standard 2108) για κάθε συνεδριακό τόμο και για κάθε τύπο έκδοσης (hard copy, e copy, e book).

Για Οδηγίες Συγγραφής & Κατάθεσης Πλήρους κειμένου: http://primarymusic.gr/conference/index.php/el/paper-guidelines

Για Εγγραφές: http://primarymusic.gr/conference/index.php/el/registration

Ιστοχώρος Συνεδρίου: http://primarymusic.gr/conference

E-mail: edupolicies2014@gmail.com & Επικοινωνία: +30 2103312992-3Προσυνεδριακή Ημερίδα: Μη ζῴην μετ᾽ αμουσίας: Πρακτική Άσκηση στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός - Παιδαγωγικό Υλικό - Μέθοδος.
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει παιδαγωγική ημερίδα με θέμα: «Μη ζῴην μετ᾽ αμουσίας: Πρακτική Άσκηση στην Εκπαίδευση. Σχεδιασμός - Παιδαγωγικό Υλικό – Μέθοδος», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ένωσης Μουσικών Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, «Διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις στην εκπαίδευση: 0ι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα», στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων «Κλεόβουλος», την Κυριακή 22 Ιουνίου 2014, 10.00 π.μ – 4.00 π.μ.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν για φοιτητές & εκπαιδευτικούς.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό.

Πρόγραμμα
Αφίσα
Έντυπο δήλωσης συμμετοχής
Περισσότερα...

Η διεξαγωγή του Συνεδρίου και των προσυνεδριακών εκδηλώσεων γίνονται χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο και δεν παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

18 Ιουν 2014

The Super Book of Web Tools for Educators


Retrieved from: http://www.freetech4teachers.com/2010/12/super-book-of-web-tools-for-educators.html

There are many teachers who want to start using technology in their classrooms, but just aren't sure where to start. That's why I got together ten prominent ed tech bloggers, teachers, and school administrators to create The Super Book of Web Tools for Educators. In this book there introductions to more than six dozen web tools for K-12 teachers. Additionally, you will find sections devoted to using Skype with students, ESL/ELL, blogging in elementary schools, social media for educators, teaching online, and using technology in alternative education settings.

Here's the list of contributors to The Super Book of Web Tools for Educators:
George Couros, Patrick Larkin, Kelly Tenkely, Adam Bellow, Silvia Tolisano, Steven Anderson, Cory Plough, Beth Still, Larry Ferlazzo, Lee Kolbert, and Richard Byrne. If you like what you read, please visit the contributors' blogs and let them know.

The Super Book of Web Tools for Educators
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...