21 Νοε 2014

Προεδρεία στο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Εκπαίδευση στην Εποχή των Τ.Π.Ε."


Τ
ο Σάββατο 22/11/2014 θα έχω την τιμή να προεδρεύσω στη συνεδρία 10:30 π.μ.-13:00 μ.μ. για τους εκπαιδευτικούς πληροφορικής, στο Πανελλήνιο Συνέδριο "Η Εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε." που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και διεξάγεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, 22 & 23 Νοεμβρίου 2014. Σαββατοκύριακο, από 10.30 ως 19.15


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου:Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

17 Νοε 2014

Μικροδιδασκαλίες για εκπαιδευτικούς


Διπλωματική εργασία του Βάιου Ορφανιώτη
Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

Μάιος 2011

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χρήση κατάλληλων εργαλείων λογισμικού τα οποία είναι απαραίτητα για τον εκπαιδευτικό που θα θελήσει να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική τάξη. Συγκεκριμένα, αφορά σε εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου και συστήματα δημιουργίας ασκήσεων αυτοαξιολόγησης ικανά να συγκροτήσουν μια ηλεκτρονική τάξη εφόσον υπάρχουν οι συμμετέχοντες. Επιπλέον, αναλύονται οι θεωρίες μάθησης που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων και λειτούργησαν ως βάση για τις μικροδιδασκαλίες που δημιουργήθηκαν. Στην παρούσα εργασία αναλύεται ο σχεδιασμός που έγινε με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά για την συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευομένων και θα αναλυθούν επιγραμματικά οι στόχοι της κάθε μικροδιαδασκαλίας καθώς και του συνόλου της ηλεκτρονικής τάξης.
Στην συνέχεια, αναλύεται η σχεδίαση του όλου του μαθήματος, οι ανάγκες που καλύπτει η δημιουργία του και καθορίζεται η ομάδα των ενήλικων εκπαιδευόμενων, στην οποία απευθύνεται, με τα γενικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης προσδιορίζονται οι μαθησιακοί στόχοι που πρόκειται να επιτευχθούν κατά την διεξαγωγή του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού μαθήματος. Τέλος περιγράφονται με λεπτομέρεια τα εκπαιδευτικά σενάρια του μαθήματος και γίνεται αναφορά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίησή του.

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε τη διπλωματική εργασία του Βάιου Ορφανιώτη...

πατήστε εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...