2 Δεκ 2014

Διαχείριση Ομάδων


Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕ17.04


Βασικές έννοιες της ομαδοσυνεργατικής μάθησης
Η κοινωνικό-πολιτισμική προσέγγιση του Vygotsky εστιάζει στην αιτιώδη σχέση μεταξύ κοινωνικής διαπραγμάτευσης και της γνωστικής αλλαγής του κάθε ατόμου. Σύμφωνα με το Vygotsky, η ανθρώπινη ανάπτυξη και μάθηση συμβαίνει μέσω αλληλεπιδράσεων με το περιβάλλον και με τους άλλους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Ο Vygotsky διακρίνει δυο είδη αλληλεπίδρασης, την κοινωνική διαπραγμάτευση και την επιχειρηματολογία. Η κοινωνική διαπραγμάτευση παίζει ένα θεμελιώδη ρόλο στη γνωστική ανάπτυξη. Η κοινωνική διαπραγμάτευση είναι ένας δείκτης της ομαδικής εμπλοκής σε κοινές λύσεις. Η κοινωνική διαπραγμάτευση της γνώσης είναι το κλειδί για την οικοδόμηση της γνώσης το οποίο επιτρέπει στα άτομα να ελέγχουν τις γνώσεις τους συνεργαζόμενοι με κάποιον άλλο για να κερδίσουν ο ένας την κατανόηση του άλλου. Αυτό συμβαίνει καθώς αυτοί αναστοχάζονται λόγω των διαφορετικών αντιλήψεών τους. Η επιχειρηματολογία είναι ένα εφικτό μέσο για την επίλυση κοινωνικο-γνωστικών συγκρούσεων.
Επίσης, σύμφωνα με το Vygotsky, η γνωστική ανάπτυξη συμβαίνει μέσω της «ζώνης της επικείμενης ανάπτυξης» ως αποτέλεσμα της κοινωνικής διαπραγμάτευσης.

Για να διαβάσετε/κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο (51 σελίδες)...κάντε κλικ εδώ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

1 Δεκ 2014

19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015) in Athens, Greece, on 1st-3rd October 2015.


T
he Greek Computer Society (ΕΠΥ) and the Department of Informatics of TEI of Athens organize the 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2015) in Athens, Greece, on 1st-3rd October 2015.


Following the earlier successful conferences, PCI 2015 gives room for scientists, experts and professionals in computer science and the emerging fields of informatics to present original research results, to share experience and to exchange ideas.The conference provides a unique opportunity for presenting methodological approaches to describe, explain, predict, and design information and communication models, architectures, and systems for the business environment...


PCI 2015 encourages the submission of high quality papers describing original and unpublished results of conceptual, empirical, experimental, or theoretical work in all areas of Computer Science. PCI 2015 proceedings will be published in ACM Digital Library. The official language of the conference will be English.

PCI is an event established by the Greek Computer Society. The 1st Conference took place in Athens 1984. Subsequent events took place in Thessaloniki (1988), Athens (1991, 1993, 1995, 1997), Ioannina (1999), Nicosia Cyprus (2001),Thessaloniki (2003), Volos (2005), Patras (2007), Samos (2008), Corfu Island (2009), Tripoli (2010), Kastoria (2011), Athens (2012), Thessaloniki (2013) and Athens (2014).

The Department of Informatics of the Technological Educational Institute (T.E.I.) of Athens which is organizing PCI 2015 was founded by Law Decree 1404/83 and named “Department of Computer Systems Analysis and Programming”. The first students were enrolled in October 1983. In the academic year 1988-1989, the Department was renamed to “Department of Informatics”.

The Syllabus of the Department aims at producing scientists in informatics, oriented to meet the needs of the market and of the society in qualified professionals with high-level knowledge, skills and experience in Information Technology as well as in Communications. The Department of Informatics of the T.E.I. of Athens was one of the first five Departments of Higher Education which were evaluated by external evaluators of the Hellenic quality assurance agency for higher education. The evaluation results were very positive.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

30 Νοε 2014

Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία στον δημόσιο τομέα»


Ε
κδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα «Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία στον δημόσιο τομέα» οργανώνει την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, 9.30 πμ) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Διεύθυνση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία).


Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της μεγάλης ευρωπαϊκής εκστρατείας «Ασφαλείς και υγιείς χώροι εργασίας 2014-2015» που οργανώνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA).

Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία συγκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων...


προκλήσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Επηρεάζουν σημαντικά την υγεία των εργαζομένων, την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τις εθνικές οικονομίες αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της.

Με βάση έρευνες που έχουν γίνει ένας στους έξι εργαζόμενους θα εμφανίσει προβλήματα ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου του ενώ το 50–60 % του συνόλου των χαμένων ημερών εργασίας μπορεί να αποδοθεί στο εργασιακό άγχος και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

Περισσότερα: www.healthy-workplaces.eu/el

Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: Βίκυ Σουλάνδρου, 
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και Διακυβέρνησης του EPLO. 
Email: vsoulandrou@eplo.eu ● Τηλ. 210 7258801 ● Fax 210 7258040.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...