30 Σεπ 2015

Themes in Science and Technology Education - Call for Papers


S
pecial Issue on Big Data in EducationGuest editor

Renato P. dos Santos, ULBRA - Lutheran University of Brazil, Brazil

Aims of the special issue

Internet users worldwide are currently producing more and more data of various types such as emails, social media, search queries, etc. Such data are big data by nature. Big data techniques hold promise for disruptive innovations leading to better health care, cleaner environment, safer cities, more effective marketing strategies, and even new ways of doing science. The reach of big data and analytic knowledge is impressive and pervasive.

Much of the widespread discussion around big data has focused on surveillance, marketing, or other exploitation of data about people. The papers included in this special issue, however, should demonstrate the impact and potential for data science to improve education both from school administration and teaching/learning points of view. They should address new methodologies and new applications of big data in education, the challenges and possibilities that such enlarged scale brings for teaching and learning in this area.

This special issue “Big Data in Education” aspires to contribute to the further development and advancement of the dialogue among the research pioneers of big data in education at international level.

The topics of this special issue include but are not limited to:

· Learning and academic analytics in education

· The role and perspectives of big data in Information Systems programs curricula

· Applications and use cases of big scholarly data by teachers and students

· Strategies for learning and teaching with big data applications such as Google Trends and Google Correlate, among others

· Applications and use cases of big science by teachers and students

· Privacy, security, and ethical issues related to the use of students’ data

· Benefits and case studies of curriculum personalization through big data

· Critical perspectives on whether big data leads to big knowledge

· Adaptations needed by information systems, computer science, and industrial engineering programs to the world of big data

· The extent to which students shall be introduced to the fundamentals of analytics and appropriate ethics for handling data to meet the market needs

· Lessons learned creating programs for or teaching big data and analytics to all levels

· Lessons that can be applied from other research fields

These submissions can be:

· Papers describing and evaluating new and/or existing methods that can be used to solve educational challenges

· Position papers that describe data science challenges that need to be overcome in order to make methods more suited to solving large-scale educational challenges

· Papers describing implementations of data mining/analytics/big data/data science systems in school settings.

· Problem descriptions that highlight significant educational problems that could use data science expertise and skills, but are not being tackled today.

Important dates

Submission deadline: October 30, 2015

Acceptance notification: November 30, 2015

Publication: Spring 2016 (Tentative)


Submission guidelines...Manuscripts should be submitted to the special issue’s section electronically via the journal’s webpage http://earthlab.uoi.gr/theste/index.php/theste/about/submissions.

Before submitting a manuscript, authors should advise the review checklist that reviewers use to provide feedback on the articles. Author(s) have to submit their article following the journal’s format.
Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

27 Σεπ 2015

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Πληροφορικής Ατόμων με προβλήματα Όρασης - Πιστοποιημένο πρόγραμμα


Σ
ε ποιους απευθύνεται:


Το Πιστοποιημένο Πρόγραμμα 52 ωρών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» απευθύνεται σε φοιτητές Πληροφορικής ή/και σε Εκπαιδευτές – Καθηγητές Πληροφορικής που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα Όρασης.

Τόπος Διεξαγωγής:
Βάκχου 19-23 (Πλησίον Ν.Σ. Σταθμού), 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία έναρξης υλοποίησης:
2 Νοεμβρίου 2015

Σκοπός:
1. Η γνώση των τεχνικών συνοδείας και προσέγγισης ατόμων με προβλήματα όρασης και ανάπτυξη δεξιότητας συνοδείας και προσέγγισης αυτών
2. Η γνώση των λογισμικών ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης
3. Η γνώση των τεχνικών διδασκαλίας των εφαρμογών πληροφορικής σε άτομα με προβλήματα όρασης
4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας των εφαρμογών πληροφορικής σε άτομα με προβλήματα όρασης με βάση τα λογισμικά ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης
5. Η ανάπτυξη ικανότητας για την προετοιμασία των ατόμων με προβλήματα όρασης για τις εξετάσεις πιστοποίησης

Περιγραφή:
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου
1Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνικές διδασκαλίας, συνοδείας και προσέγγισης ατόμων με προβλήματα όρασης (6 ώρες)
• Άτομα με προβλήματα όρασης – ενημέρωση, ευαισθητοποίηση (2 ώρες)
• Ιδιαιτερότητες, δυσκολίες εκπαίδευσης στους Η/Υ (2 ώρες)
• Κινητικότητα και προσανατολισμός – Τεχνικές Συνοδείας (2 ώρες)
2Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση σε λογισμικά ανάγνωσης και μεγέθυνσης οθόνης (8 ώρες)
• SuperNova (8 ώρες)
3Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση στον τρόπο διδασκαλίας των διδακτέων εφαρμογών (20 ώρες)
• Windows και διαχείριση αρχείων (5 ώρες)
- Επιφάνεια εργασίας
- Γραμμή εργασιών
- Περιοχή συστήματος
- Εξερεύνηση των Windows
• Microsoft word (5 ώρες)
• Microsoft Excel (5 ώρες)
• Internet Explorer και outlook express (5 ώρες)
4Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Σενάρια υποδειγματικής διδασκαλίας (8 ώρες)
5Η ΕΝΟΤΗΤΑ: Παρουσίαση προγραμμάτων εξέτασης πιστοποίησης (8 ώρες)

Μετά τη λήξη του προγράμματος ακολουθούν εξετάσεις πιστοποίησης. Χορηγείται επίσημο πιστοποιητικό στους επιτυχόντες.

Φορέας πιστοποίησης: DIPLOMA

Για την εγγραφή σας παρακαλώ αποστείλατε με fax στο 2311.209497 ή με email στο stepping72@gmail.com συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το επισυναπτόμενο έντυπο.

Για να κατεβάσετε την αίτηση συμμετοχής...πατήστε εδώ

Α Ν A Β Α Θ Μ Ι Σ Η 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2

ΒΑΚΧΟΥ 19 - 23 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
3ος Όροφος ΤΚ 546 29 
ΤΗΛ.: 2310 500191
FAX : 2311 209497
email: stepping72@gmail.com
Url: stepping72.blogspot.gr

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...