ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

4 Αυγ 2010

Ελεύθερο λογισμικό


Ανακτήθηκε από animavit

Δείτε το βίντεο για το ΕΛ/ΛΑΚ που ‘εμφύτευσε’ (πω πω!!! καθόλου δεν μου αρέσει ο όρος -προτιμώ το ενέθεσε) ο Αλέξανδρος στο blog-άρω, άρα υπάρχω.

Το ελεύθερο λογισμικό συνάδει με τη φιλοσοφία του κοινωνικού Web όταν αυτό δεν προσβλέπει απλά στην κατανάλωση προϊόντων αλλά χαρακτηρίζεται από ενεργό, αναστοχαστική παραγωγικότητα, με την έννοια που αποδίδει στον όρο ο Fromm, δηλ. της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους χρήστες για την παραγωγή περιεχομένου με νόημα. Μέσα σ’ αυτή τη διαδικασία, οι χρήστες χρησιμοποιούν ό,τι καλύτερο έχουν (π.χ. τις γνώσεις τους σ’ ένα τομέα), αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται με άλλους για γίνουν όλοι καλύτεροι. Το σκεπτικό αυτό δεν είναι φυσικά πολύ μακριά από το σκεπτικό της αξιοποίησης ...

των τεχνολογιών μαζικής συμμετοχής στην εκπαίδευση. Ωστόσο οι σύγχρονοι κοινωνιολόγοι (π.χ. Bialski, Hartzog) κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και υποστηρίζουν ότι ούτε το κοινωνικό Web θα αποφύγει την παρακμή, αν οι χρήστες δεν κινητοποιηθούν ώστε να απελευθερωθούν από την ‘προστασία’ των εταιριών. Η Gabriella Coleman γράφει χαρακτηριστικά:

«Ως κίνημα, το οποίο δημιουργήθηκε, εν μέρει, με τη σύνδεση ανθρώπων από όλο τον κόσμο, οι ακτιβιστές δεν έχουν άλλη επιλογή από το να στραφούν σε αυτές τις τεχνολογίες, οι οποίες πράγματι διευκολύνουν την αλληλεπίδραση και τις συνεργασίες. Πρέπει, όμως, επίσης, να δημιουργηθούν, να διαδοθούν και να παρουσιαστούν από τους ίδιους ανθρώπους, οι οποίοι θα ωφεληθούν περισσότερο από τα εν λόγω εργαλεία. Αλλιώς, υπάρχει ο κίνδυνος να χαθεί ο έλεγχος των χαρακτηριστικών του σχεδιασμού και σαν αποτέλεσμα να καταστούν ευάλωτα σε παραβιάσεις ασφάλειας και προσωπικών δεδομένων.«


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...