ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

25 Νοε 2010

Σχόλιο του καθηγητή Β. Δαγδιλέλη στο Σχέδιο Νόμου για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης

Χαίρετε. Ο όρος "αποτελεσματική συγκρότηση", κατά την αντίληψή μου, σημαίνει ότι το σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης θα πρέπει να πληροί πολλά διαφορετικά κριτήρια, που αντιστοιχούν σε παραμέτρους οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στη σχεδίαση και λειτουργία του:
 (1) το σύστημα πρέπει να είναι αξιόπιστο, με την έννοια της αξιόπιστης αποτύπωσης της κατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις, για παράδειγμα, οι ποσοτικοί δείκτες δεν είναι επαρκείς - χρειάζονται και ποιοτικοί δείκτες. Επί παραδείγματι, δεν είναι επαρκές το να γνωρίζουμε απλώς το ποσοστό των ενηλίκων που επιμορφώνονται/καταρτίζονται, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε και ποιοτικά χαρακτηριστικά των επιμορφώσεων αυτών (αν οι επιμορφώσεις και τα προγράμματα κατάρτισης έχουν αντίκρυσμα στην αγορά εργασίας και ικανοποιούν τους επιμορφούμενους, αν έχουν όλοι οι ενήλικοι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη σχετική πληροφορία κλπ). Είναι επίσης σημαντικό το σύστημα αυτό να λαμβάνει υπόψή του το ...

σύνολο των ιδρυμάτων, ινστιτούτων, γενικά των φορέων που συμμετέχουν στο Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης - το καθένα στο μέτρο που του αντιστοιχεί. 

(2) το σύστημα πρέπει να είναι επαρκώς "πλούσιο" σε πληροφορίες και κατάλληλα δομημένο, ώστε να επιτρέπει πολλαπλούς συνδυασμούς "ερωτημάτων" για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Θα πρέπει δηλαδή όσοι το χρησιμοποιούν, να είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα συνδυάζοντας και διασταυρώνοντας πολλά δεδομένα, διαφορετικής ενδεχομένως φύσεως.
 (3) το σύστημα πρέπει να είναι εύκολα και γρήγορα προσβάσιμο. Θα πρέπει δηλαδή τα στοιχεία του και τα συμπεράσματα από την επεξεργασία τους να είναι εύκολα προσβάσιμα τόσο από τεχνική άποψη (οι χρήστες του να μπορούν εύκολα να το χρησιμοποιήσουν), όσο και από διοικητική (για παράδειγμα, να μην υπάρχουν ισχυροί γραφειοκρατικοί φραγμοί στη χρήση του).
(4) να είναι "διαφανές" (δηλαδή να έχει διαφανείς διαδικασίες) και γνωστό σε όσους εμπλέκονται στο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου μάθησης (τα κριτήρια αξιολόγησης να είναι γνωστά). 
(5) το σύστημα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμο 
(6) το σύστημα πρέπει να αποτελεί μόνιμο εργαλείο χάραξης πολιτικής - δηλαδή συνεχώς να είναι συνεχώς ενήμερο και επίκαιρο (να έχει πρόσφατες πληροφορίες, αλλά και τις πιο σύγχρονες, αυτές που είναι πιο χρήσιμες) και να είναι σχεδιασμένο με μακρόχρονη προοπτική. 
Βασίλειος Δαγδιλέλης Πρόεδρος Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Πηγή Ανάκτησης:
opengov


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...