ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

7 Φεβ 2011

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΤΠΕ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

Των Κερατσώ Γεωργιάδου (Καθηγήτριας ΠΕ 19, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια) και Γεράσιµου Κέκκερη (Αν. Καθηγητή, ΠΤ∆Ε, ∆ΠΘ)

Από τα πρακτικά Συνεδρίου της ΕΤΠΕ με θέμα "Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση"


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...