ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

8 Απρ 2011

Εγχειρίδιο για τις Καινοτόμες ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Δ
ιαβάστε και κατεβάστε δωρεάν το Εγχειρίδιο για τις Καινοτόμες Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

-----------------------------------------------------------------------------------
Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο
-----------------------------------------------------------------------------------
Το εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης Grundtvig “Tech-Connected Teacher”, σκοπός του οποίου είναι να δημιουργήσει μια διεθνή εκπαιδευτική μεθοδολογία,η οποία θα απευθύνεται στους εκπαιδευτές ενηλίκων και θα στηρίζεται στα βέλτιστα ευρωπαϊκάπαραδείγματα και πρακτικές.
Το εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς η πραγματικότητα είναι πως πολλά προγράμματα έχουν δημιουργηθεί για εκπαιδευτές ή εκπαιδευτές εκπαιδευτών οι οποίοι ασχολούνται με νέους εκπαιδευόμενους, ενώ εντοπίζεται έλλειψη μαθημάτων τα οποία προτείνουν πρόσθετη εκπαίδευση για τους εκπαιδευτές ενηλίκων.
Τα κεφάλαια που παρουσιάζονται είναι:

Τεχνολογίες ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
Μεθοδολογία Συνδυασμένης Μάθησης
Δημιουργία και Οργάνωση ενός Μαθήματος Συνδυασμένης Μάθησης
Μεθοδολογία Μαθημάτων Τηλε-Κατάρτισης
Η Σπουδαιότητα του Κινήτρου στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
Εργαλεία ΤΠΕ για την Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Τηλε-Κατάρτισης
Περιβάλλοντα Εικονικής Μάθησης ή Online Μαθησιακές Πλατφόρμες
Βιντεοδιάσκεψη
Σημασία της Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας & Ηλεκτρονικά Εργαλεία
Συνεργατικότητα
Δοκιμή και Αξιολόγηση στην Ηλεκτρονική Μάθηση
Παιχνίδια στην Ηλεκτρονική Μάθηση
Εικονικά Εργαστήρια
Πλέον του εγχειριδίου, έχουν δημιουργηθεί βίντεο και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο παρέχει βήμα προς βήμα την τεχνογνωσία για τις καινοτόμες τεχνολογίες και λειτουργούν επικουρικά, με θέματα όπως:
Σπουδαιότητα της Online Επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών εργαλείων
Συνεργατικότητα
Δοκιμή και Αξιολόγηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης
Εργαλεία ΤΠΕ για ανάπτυξη περιεχομένου Ηλεκτρονικής Μάθησης
Εκπαιδευτικά παιχνίδια – προκλήσεις για διδασκαλία
Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης
Εικονικά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
Τηλεσυνδιάσκεψη
Τα βίντεο μπορείτε να τα δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πηγή Ανάρτησης:


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...