ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ:

18 Μαΐ 2011

Θέματα Εξετάσεων στη θεματική ενότητα ΕΚΠ51 του ΕΑΠ

Κατηγορίες θεμάτων:

1. Έλεγχος, σχολιασμός και τεκμηρίωση της πληρότητας και καταλληλότητας του σχεδιασμού, υλοποίησης και συγγραφής μίας ερευνητικής εργασίας που είναι στη διάθεση των εξεταζόμενων φοιτητών (για παράδειγμα άρθρο εμπειρικής έρευνας).

2. Δόμηση σχεδίου εμπειρικής έρευνας για τη διερεύνηση μιας διάστασης του θεματικού πεδίου: «…..» (για παράδειγμα του θεματικού πεδίου: «Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού»).

3. Προσδιορισμός και τεκμηρίωση των ακόλουθων αξόνων: διάσταση προς διερεύνηση, στόχος και ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις εργασίας, μέθοδος συλλογής δεδομένων.

4. Σύνταξη απάντησης σε δραστηριότητα/-ες του Εγχειριδίου Μελέτης.

...

Παραδείγματα θεμάτων:
 1. Μία έρευνα ενδιαφέρεται να εξετάσει τη χρήση του Διαδικτύου και των Νέων Τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς από τους μαθητές Λυκείου σε σχέση με την κοινωνικο-οικονομική τους προέλευση. Από τις απαντήσεις 200 μαθητών σε ένα ερωτηματολόγιο συντάχθηκε ο παρακάτω πίνακας. Σε ποια συμπεράσματα θα οδηγηθεί ο/η ερευνητής/τρια;

Χρήση του Διαδικτύου και των Νέων Τεχνολογιών
Κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο Μέτρια/Μεγάλη Καθόλου/Μικρή Σύνολο
Χαμηλό 20 40 60
Μεσαίο 50 40 90
Υψηλό 33 17 50
Σύνολο 103 97 200

2. Πάνω από 30 θέματα σε ένα αρχείο Word. Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο

3. Θέματα Εξετάσεων 2007

4. Θέματα Επαναληπτικών Εξετάσεων 2007


Ενημέρωση: Σχετικά κυκλοφορεί το βιβλίο μου με τίτλο "Εγχειρίδιο Ερευνητικής Εργασίας" 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...